PROJEKTID

Teadlike maailmakodanike kujundamine Eestis

Projekti kestus: oktoober 2023 – juuni 2024

Projekti rahastaja: ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Projekti maht: 54 187€

Mondo on Maailmakooli kaudu edendanud maailmaharidust Eestis juba ligi 16 aastat, kasvatades eestimaalaste arusaamist globaalsest ebavõrdsusest ja igaühe võimalustest seda leevendada. 2022. aastal loodi Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse ESTDEVi tellimusel maailmakodaniku pädevusmudel. See toob välja maailmahariduse termini teaduspõhise definitsiooni ja kirjeldab teadmisi, oskuseid ning hoiakuid, mida maailmaharidus erinevate kooliastmete lõikes arendab.

Selle projekti eesmärk on toetada maailmakodaniku pädevusmudeli rakendamist Eesti haridussüsteemis. Selleks tõstetakse haridustöötajate oskuseid ning suurendatakse noorte huvi ja teadlikkust.

Noorte huvi maailmas toimuva vastu ning nende teadlikkust toetatakse mitmete maailmahariduslike tegevuste abil nagu maailmapäevad, ÜRO matke, noortekonkurss ja õppereis. Haridustöötajaid võimestatakse vajalike oskustega maailmahariduse teemade käsitlemiseks läbi maailmahariduse kursuse, mille jooksul tutvustatakse neile uut materjali – kestliku arengu eesmärkide tegevuskaarte.

Projekti jooksul viiakse läbi ka maailmakodaniku pädevusmudeli piloteerimine projektõppe vormis, mille käigus saavad haridustöötajad anda tagasisidet pädevusmudeli rakendamise kohta maailmapäevade raames. Projekti kaasatud eksperdiga koostöös kogutakse kokku toimivad praktikad ja koostatakse haridustöötajate tagasiside põhjal analüüs, mis vaatleb pädevusmudeli rakendamist. Sellest lähtuvalt koostatakse ettepanekud pädevusmudeli edasiseks täiustamiseks ja arendamiseks.

Projektijuht:
Alissa Norman
alissa.norman@mondo.org.ee