PROJEKTID

Toimetulek tervisekriisis: tervisehariduse ja –teenuste laiendamine Põhja- ja Ida-Afganistani provintsides

Projekti kestus: august 2020– juuni 2022
Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

Projekti kirjeldus:
Mondo laiendab tervisehariduse ja –teenuste kättesaadavust Afganistani maapiirkondades, et aidata kohalikul elanikkonnal ennetada ja paremini toime tulla tervisekriisides. Badakshtani, Baghlani ja Balkhi provintsis viiakse koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga läbi e-lahendustel põhinev täienduskoolitus, et tõsta kohalike ämmaemandate pädevusi kogukonna tervisedendajatena. Koolitatud meedikud pakuvad tervisekasvatust koolitüdrukutele ja annavad nõuandeliinil tervisealaseid konsultatsioone. Provintside meditsiinikoolid saavad õppevahendeid ja koostöös Afganistani Ämmaemandate Ühinguga kaasajastatakse nende õppekavad. Nangarhari provintsis jätkub projekti toel tagasipöörduvate sõjapõgenike laste õppetöö. Tervisenõustamine laieneb Farm Hada sisepõgenike laagrisse. Jätkuvas Covid-19 pandeemia olukorras tõstab projekt maapiirkondade naiste ja tüdrukute terviseteadlikkust ja suurendab võimalusi viiruste ennetamiseks ja tõkestamiseks.

 

Projektijuht:
Riina Kuusik-Rajasaar
riina@mondo.org.ee
+37256983050

Eesti arengukoostöö