PROJEKTID

Uganda haridussüsteemi tugevdamine ja toetus noorte tööhõivele läbi digipädevuste koolituste West Nile piirkonnas

Projekti kestus: august 2021 – jaanuar 2023

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

Projekti sihtgrupp: Uganda põhikooliõpetajad ning Uganda Lääne-Niiluse piirkonna pagulasnoored

Projekt keskendub Uganda õpetajate ja Ugandas elavate haavatavate noorte digipädevuste tõstmisele. Projekti käigus jätkatakse Mondo unikaalse digipädevuste haridusprogrammi põhjal põhikooli õpetajaks õppivate noorte koolitamist kahes Kesk-Uganda õpetajakolledžis ning viiakse läbi koolitusi ühes õpetajakolledžis ning kahes pagulasasumi noortekeskuses Lääne-Niiluse piirkonnas. Lisaks koolitatakse digipädevustest õpetajakolledžite ja noortekeskuste muude ainete juhendajaid. Uganda haridussüsteem saab tänu projektile juurde digipädevamaid õpetajaid, kes on võimelised kasutama digilahendusi ning vajadusel viima läbi kaugõpet. Noortele suunatud koolitused sisaldavad ärimoodulit, mis õpetab finantsoskusi, sotsiaalmeedia reklaami ning disaini ning suurendavad seeläbi nende kaasatust ettevõtluses.

Partneritena on kaasatud Uganda Haridus- ja Spordiministeerium ning Norra Pagulasabi Uganda haru.

 

Lisainfo:

Projektijuht Siisi Saetalu

siisi@mondo.org.ee

Eesti Arengukoostöö Logo Mondo