PROJEKTID

UNESCO ühendkoolide tegevused 2018

Projekti kestus: jaanuar – detsember 2018

Projekti rahastajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerium, UNESCO Eesti rahvuslik komisjon

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevused on seotud kestliku arengu eesmärkide, maailmakodanikuhariduse ja kestlikku arengut toetava haridusega ning panustavad Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades toodud kaheksa üldpädevuse kujundamisse.

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tööd koordineerib MTÜ Mondo koostöös SA Tartu Keskkonnahariduse Keskusega. SA UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon nõustab võrgustiku riiklikku koordineerimist ning soodustab koostööd riigiasutuste, teiste võrgustike ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. 2018. aastal toimus UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti (BSP) võrgustike ühinemine. Koos Läänemere Projekti koolidega kuulus Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustikku 2018. aastal 45 kooli.

 

Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator: 

Viktoria Rudenko

unescoschools@mondo.org.ee