PROJEKTID

UNESCO ühendkoolide tegevused 2019

Projekti kestus: jaanuar – detsember 2019

Projekti rahastajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti partnerid: SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevused on seotud kestliku arengu eesmärkide, maailmakodanikuhariduse ja kestlikku arengut toetava haridusega ning panustavad Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades toodud kaheksa üldpädevuse kujundamisse.

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tööd koordineerib MTÜ Mondo koostöös SA Tartu Keskkonnahariduse Keskusega. SA UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon nõustab võrgustiku riiklikku koordineerimist ning soodustab koostööd riigiasutuste, teiste võrgustike ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustikku kuulus 2019. aastal 47 kooli.

 

Välisministeerium toetas ÜRO matke programmi läbiviimist 2019. aastal

Riigieelarvelise eraldise kasutamise aruanne (PDF)

Riigieelarvelise eraldise kulud maksete lõikes (Excel)

 

Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator: 

Viktoria Rudenko

unescoschools@mondo.org.ee