PROJEKTID

UNESCO ühendkoolide tegevused 2021

Projekti kestus: jaanuar-detsember 2021

Projekti rahastajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerium

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevused on seotud kestliku arengu eesmärkide, maailmakodanikuhariduse ja kestlikku arengut toetava haridusega ning panustavad Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades toodud kaheksa üldpädevuse kujundamisse.

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tööd koordineerib MTÜ Mondo koostöös SA Tartu Keskkonnahariduse Keskusega. SA UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon nõustab võrgustiku riiklikku koordineerimist ning soodustab koostööd riigiasutuste, teiste võrgustike ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Võrgustikust ja selle tegevustest saab rohkem teada siin.

 

Välisministeerium toetas ÜRO matke programmi läbiviimist perioodil 01.03.2021-31.12.2021 

Riigieelarvelise eraldise kasutamise aruanne 

Riigieelarvelise eraldise kulud maksete lõikes 

 

Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator: 

Kärt Leppik 

unescoschools@mondo.org.ee