PROJEKTID

UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevused 2022

Projekti kestus jaanuar-detsember 2022

Projekti rahastajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerium

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevused on seotud kestliku arengu eesmärkide, maailmakodanikuhariduse ja kestlikku arengut toetava haridusega ning panustavad Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades toodud kaheksa üldpädevuse kujundamisse.

 

Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tööd koordineerib MTÜ Mondo koostöös SA Tartu Keskkonnahariduse KeskusegaSA UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon nõustab võrgustiku riiklikku koordineerimist ning soodustab koostööd riigiasutuste, teiste võrgustike ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

 

Tähtsündmused 2022. aastal on 28.04-01.05.2022 Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis toimuv rahvusvaheline ÜRO matke ning 18.-19. augustil Rakveres toimuv UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti aastakonverents. Võrgustiku tegevustest saad ülevaate SIIN.

 

Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator:

Kärt Leppik

unescoschools (at) mondo.org.ee;

kart (at) mondo.org.ee

välisministeerium
haridusministeerium