PROJEKTID

UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevused 2024

Projekti kestus: jaanuar 2024 – detsember 2024

Projekti rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerium

Projekti partner: SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus

UNESCO ühendkoolide võrgustik koosneb haridusasutustest üle Eesti. Liikmed tegutsevad rahumeelse jätkusuutliku maailma nimel, kus kõikidel inimestel on teadmised, oskused, hoiakud ja valmisolek oma elu ja tulevike harmooniliseks koosloomeks. Võrgustiku missioon on toetada kõigis õppijates rahule ja kestlikkusele orienteeritud maailmavaate kujunemist, mis asetab UNESCO jaoks olulised väärtused ja eesmärgid olulisele kohale kõigis maailma koolides ja haridusasutustes. Projekti raames toimuvad võrgustiku kohtumised, aastakonverents, ÜRO matke noortele ning muud võrgustiku tavapärased tegevused.

Rohkem infot on Maailmakooli veebis.

Vaata ka: ÜRO matke – tegevusaruanne 2024, ÜRO matke – finantsaruanne 2024

Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaator:
Meelike Terasmaa