PROJEKTID

Vabatahtlikud Aafrikasse – Eesti ekspertide panus arengukoostöös

Projekti kestus: veebruar 2013 – juuli 2014

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

Sihtgrupp: Aafrika kogukondade õpetajad ja koolilapsed, Eestist lähetatavad vabatahtlikud, sihtriikide koostööpartnerid

Käesoleva projekti eesmärk on lähetada seitse oma valdkonna asjatundjat vabatahtlikule tööle MTÜ Mondo partnerriikidesse Aafrikas 2013-2014 aasta jooksul. Lähetatavad vabatahtlikud panustavad oma erialaliste teadmiste ja oskustega arengukoostööprojektides Ghanas, Keenias ja Ugandas. Käesolev projekt on otsene jätk 2012. aastal ellu viidud lähetustele, mille jooksul leidis kinnitust vajadus saata sihtriikidesse eelkõige erialaliste teadmistega inimesi, ja hinnata perioodiliselt tegevuste mõju sihtrühmadele. Pilootprojektina alustab Mondo koostööd kahe uue partneriga noorsootöös. Projekti tulemusena jätkuvad Mondo arengukoostöö projektid olusid arvestades võimalikult tõhusalt ning arengukoostöö olulisus ja vabatahtlikkusel põhinev maailmavaade jõuab Eesti ettevõtete jt erialaekspertide sekka.

 

Lisainfo:

Riina Kuusik-Rajasaar

riina.kuusik@mondo.org.ee

 

TOETA LASTE HARIDUST

 

arengukoostöö