PROJEKTID

Vabatahtlikud Birmasse/Myanmari – Eesti ekspertide panus arengukoostöös

Projekti kestus: mai 2018 – mai 2019

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

Sihtgrupp: MTÜ Mondo arengukoostöö partnerorganisatsioonid ning kogukonnad, lähetatavad vabatahtlikud eksperdid, Eesti üldsus

Projekt saadab kolme Eesti eksperti Mondo sihtriiki Birmasse, et ühest küljest toetada kohalikke partnereid Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike algatuse sertifitseerimisprotsessi lõpule viimisel, arendada edasi partnerorganisatsiooni haridusalaste võimekuste tõstmist ning toetada Birma maapiirkondade noorte konkurentsivõimet tööturule sisenemisel.

 

Haridus on üks olulisim prioriteet nii Mondo 2016-2020 tegevusstrateegias kui ka sihtriigis. Projekti eesmärk on parandada koostöös partnerorganisatsiooniga maakoolides antava hariduse kvaliteeti, tõsta laste ligipääsetavust põhi- ja keskharidusele ning noorte edasist teed kõrghariduse omandamisel. Projekt toetab Eesti ja Birma vahelist koostööd haridussektoris, pakub ainulaadset võimalust Eesti erialaringkondadele koostööks organisatsiooni tasandil ning jätkab Eesti avalikkuse teavitamisest arengukoostöö kasust sihtriigile ning heast Eesti mainest rahvusvahelisel areenil.

 

Lisainfo:
Projekti ekspert Triinu Ossinovski

 

TOETA LASTE HARIDUST