PROJEKTID

vanasõnad kõrvuti

Projekti nimi: Vanasõnad kõrvuti

Projekti nimi inglise keeles: Proverbs for Parleys: promoting intercultural awareness, understanding and dialogue in Euro-Med region

Projekti periood: 21.10.2020 – 31.08.2021

Projekti rahastaja: Annah Lindh Fuondation

Projekti partnerid: Liibanon – Development for People and Nature Association; Türgi – Small Projects Istanbul

Projekti eesmärgiks on algatada kultuuridevahelist dialoogi läbi vanasõnade võrdlemise. Erinevates haridusasutustes Eestis, Liibanonis ja Türgis koguvad noored oma kultuuri vanasõnu. Selle järgneb kogutud vanasõnade analüüs ja võrdlus, mille kaudu tekib arusaam teistest kultuuridest. Eesmärk on tutvustada noortele nii enda kui ka teiste riikide kultuuripärandit ja ühiskondlikke väärtusi, mis on pidevas arengus. Projekti tulemusena valmib raamat, kuhu on lisatud erinevad harjutused ja mida saab kasutada õppematerjalina kolmes riigis. Lisaks raamatule valmib ka rändnäitus.
Projektijuht:
Kristi Ockba