Haridustegevused Birmas

MTÜ Mondo toetab teist aastat Birmas kohalikku organisatsiooni Rural Development Foundation of Shan State (RDFSS), mis arendab isetoimivaid algkoole kõrvalistes külakogukondades. Keskendume Šani osariigi põhjapiirkonnale, kus elavad peamiselt šani vähemusrahvusesse kuuluvad, aga ka wa ning katšinite rahvusrühma kuuluvad inimesed.

Kuna riigis on tugevalt eelistatud igasuguste arenguprojektide jagamisel just enamusrahvusesse kuuluvate bamarite kogukondi, siis on vähemusrahvuste olukord märkimisväärselt halvem. Samuti on Birma keskvalitsus keskendunud haridussüsteemi ning tervishoiusüsteemi arendamisel just riigi keskaladel elavate bamarite kogukondadele, jättes nii hariduseta kui ka tervishoiuteenusteta riigi piirialadel elavad vähemusrahvused. Kõige õnnetumas seisus on külakogukonnad, kus infrastruktuuri ning rahaliste vahendite nappuse tõttu puudub ligipääs riiklikele haridusasutustele ning tervishoiuteenustele.

2014.–2015. aastal lähetasime Birmasse neli erialaeksperti, et parandada kohaliku partneri üldist organisatoorset võimekust. RDFSS, mis arendab isetoimivaid algkooli kõrvalistes külakogukondades, sai Eesti kaasaegse meedia spetsialisti Kair Käsperi abil nähtavaks tänapäevastes meediakanalites. Organisatsiooni üldist arendustege- vust, rahastusprojektide kirjutamist ja finantsplaneerimist aitasid organisatsioonile teha Kristina Mänd, Herdis Pärn ja Kadri Kalmus. 2016. aastal jätkub Mondo koostöö RDFSSiga. Mondo saadab kaks Eesti õpetajat algkoolidesse, et edendada kohalikku haridust.

Meie partnerid on ehitanud

22 kooli

maapiirkondadesse

Oleme lähetanud

4 erialaeksperti

Birmasse vabatahtlikuks

Päevikud

Uudised

Eesti aitab Helmandi provintsi keskhaiglat Afganistanis ligi 3 miljoniga

08.09.2008

Välisministeerium toetab Afganistani Helmandi provintsi keskhaiglale Bost Hospital meditsiinilise varustuse soetamist 2 943 213 krooniga. Projekti rahastatakse välisministeeriumi eelarvest arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest. Afganistan on üks maailma vaesemaid riike, mille ülesehituse õnnestumiseks on hädavajalik tihe koostöö ka meditsiinivaldkonnas. „Helmandi provintsi keskhaigla toetamine parandab arstiabi kättesaadavust sealsetele elanikele,” ütles välisminister Urmas Paet. Välisminister lisas, et
LOE EDASI