Maailmaharidus

Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. See on õppimisprotsess, mis võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni.

 

Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskus pakub koolidele ja noortekeskustele Maailmakool.ee portaali kaudu õppematerjale, filme, näitusi ja külalistunde ja töötubasid, mille kaudu on võimalik huvitaval viisil kaasata õppijaid kriitiliselt mõtlema globaalsete teemade üle.

 

Keskus koolitab haridustöötajaid (õpetajad, noorsootöötajad, motiveeritud inimesi) ning koordineerib Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tööd.

 

Aastatel 2018-2020 keskenduvad maailmahariduskeskuse tegevused naiste ja lapse õiguste teemale.

 

Maailmahariduskeskuses toimuvad regulaarselt avalikkusele suunatud üritused kahes erinevas sarjas: “Mondo kutsub külla”, kus räägime enda kogemustest arengukoostöö ja humanitaarabi vallas ning “Mondo Akadeemia“, kus räägime globaalsetel teemadel ning arutleme kestliku arengu eesmärkide üle. Jälgi infot saabuvate sündmuste kohta Mondo Facebooki lehelt. 

 

Maailmahariduse materjalid, koolitused ja teenused on koondatud:

Aktiivsed maailmahariduse projektid

veebruar 2023 - veebruar 2025

jaanuar 2023 – detsember 2023

Lõpetatud maailmahariduse projektid

juuli 2022 - juuni 2023

veebruar 2020 - jaanuar 2023

aprill 2021 - detsember 2022