MTÜ Mondo on üle kümne aastat töötanud pühendunult ja järjepidevalt vähim arenenud riikide ja kõige haavatavamate sihtrühmadega vaesuse vähendamise eesmärgil.

 

Koostöö lähtub kestliku arengu eesmärkidest ja kohalikest vajadustest ning sõltub suurel määral usaldusväärsetest kohalikest partneritest. Otsesuhted kohalike partneritega teevad Mondo töö ja tulemused vahetuks, mõõdetavaks ja usutavaks.  Meie arengukoostöö üldised eesmärgid on

1) lastele hariduse andmine ja hariduse kvaliteedi tõstmine;

2) naiste ja erivajadustega inimeste majandusliku toimetuleku parandamine;

3) vabatahtlike ekspertide rakendamine arengukoostöös;

4) kriisiohtude ennetamine ja vähendamine arengukoostöö piirkondades.

 

Vaata allolevalt kaardilt, millistes riikides ja piirkondades tegutseme ning millised on Mondo arengukoostöö tegevused nende nelja eesmärgi saavutamisel. Mondo viib ellu oma arengukoostööd era-annetustel põhinevate toetusprogrammide (Tarkusefond ja Naistefond) ja erinevate riiklike, Euroopa Liidu jt rahvusvaheliste fondide poolt rahastatavate koostööprojektide abil.

Lõpetatud arengukoostöö projektid

oktoober 2019 - mai 2021