MTÜ Mondo on üle kümne aastat töötanud pühendunult ja järjepidevalt vähim arenenud riikide ja kõige haavatavamate sihtrühmadega vaesuse vähendamise eesmärgil.

 

Koostöö lähtub kestliku arengu eesmärkidest ja kohalikest vajadustest ning sõltub suurel määral usaldusväärsetest kohalikest partneritest. Otsesuhted kohalike partneritega teevad Mondo töö ja tulemused vahetuks, mõõdetavaks ja usutavaks.  Meie arengukoostöö üldised eesmärgid on

1) lastele hariduse andmine ja hariduse kvaliteedi tõstmine;

2) naiste ja erivajadustega inimeste majandusliku toimetuleku parandamine;

3) vabatahtlike ekspertide rakendamine arengukoostöös;

4) kriisiohtude ennetamine ja vähendamine arengukoostöö piirkondades.

 

Vaata allolevalt kaardilt, millistes riikides ja piirkondades tegutseme ning millised on Mondo arengukoostöö tegevused nende nelja eesmärgi saavutamisel. Mondo viib ellu oma arengukoostööd era-annetustel põhinevate toetusprogrammide (Tarkusefond ja Naistefond) ja erinevate riiklike, Euroopa Liidu jt rahvusvaheliste fondide poolt rahastatavate koostööprojektide abil.

Erialast koolitust on saanud

60 ämmaemandat

Afganistanis

Mondo toetusprogrammi abil saab haridust

334 last

Ghanas, Keenias ja Brimas

Korvipunumisühistu 30 naist

punuvad aastas 1000 korvi

ja teenivad sellega endale elatist

Aastal 2017 toimus

esimene arvamusfestival ukrainas

kus osales 1000 inimest

Ukraina kriisipiirkonna haridusprogrammis osaleb

20 kooli ja 4300 õpilast

Lõpetatud arengukoostöö projektid