MTÜ Mondo üks kolmest peamisest tegevusvaldkonnast on humanitaarabi. Mondo keskendub haridus-, meditsiini- ja WASH (vesi ja sanitaartingimused) klastritele.

Oleme tegutsenud humanitaarabi vallas aastast 2007.  Mondo eesmärk on kasvatada humanitaarabi andjate võimekust Mondos endas ja Eestis laiemalt. Oleme koostanud humanitaarabi käsiraamatu ja loonud annetuste kogumise süsteemi. Koostöös Tallinna Ülikooliga oleme välja töötanud digipädevuste koolituse noortele, mis sobib kasutamiseks just kriisijärgses olukorras või pagulaslaagrites. Loe digipädevuste koolitusest rohkem siit. 

 

Peame väga oluliseks arengukoostöö elluviimisel katastroofiriskide maandamise võimekust. Et katastroofidel ja vaesusel on otsene seos, ohustavad loodusõnnetused ja muud kriisid arengukoostöös saavutatud edu. Tahame tulevikus arendada erinevaid riskide maandamise ja katastroofide ennetamise mudeleid nendes piirkondades, kus Mondol on arengukoostöö programmid, eelkõige Afganistanis, Ghanas, Keenias, Ugandas ja Ukrainas.

Mondol on esimese Eesti organisatsioonina õigus lähetada Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlikke. Vabad kohad ja kandideerimistingimused leiad siit.

 

Meie strateegiline eesmärk on olla kogenud, võimekas ja usaldusväärne humanitaarabi andja. Vaata allpool asuvalt kaardilt, millistes riikides hetkel tegutseme.

.

Lõpetatud humanitaarabiprojektid