11.03.16

Toeta Birma kooliõpilasi!

Birma Mondo
Nang Laung ja Seoi Kyi, kes paistavad silma oma õpiedukuse poolest, kuid kelle vanematel ei ole võimalust neid põhikooli saata. Foto: MTÜ Mondo.

Juba mitu aastat on Mondo kaudu olnud võimalik toetada koolilapsi Ghanas ja Keenias – sel aastal avaneb esmakordselt võimalus toetada ka Birma õpilasi.

Birmas soovime toetada väga vaestest küladest pärit lapsi, kel jääks muidu põhi- ja keskharidus kättesaamatuks. Üle 60% birmalastest elab maapiirkondades ning see teeb hariduse tagamise keeruliseks. Kui algharidust saavad Shani aladel ligi 70% lastest, siis põhi- ja keskharidusele ligipääs on vaid 20% lastest. Ligipääs on piiratud mitmel põhjusel, pamine neist on aga asjaolu, et põhi- ja keskkoolid asuvad reeglina suuremates külades või linnades ning see tähendab lapse kolimist perest eemale. See omakorda aga tähendab suurt lisakulu ning suuremal osal põlluharijatest birmalastel ei ole selliseid ressursse kuskilt võtta.

Mondo partner RDFSS on lahendusena ehitanud šani külalastele õpilaskodud, et pakkuda turvalist peavarju ning kogub rahastust, et toetada laste toitlustust ja koolimakseid. Ühe lapse aastane õppekulu (mis sisaldab nii elamiskulusid õpilaskodus, toidukordi kui õpikuid ja vihikuid) aastas on 300 dollarit.

Kohe-kohe valmib uus ja suurem õpilaskodu, kuhu mahub elama kuni 200 last, mis tähendab, et senise 51 asemel on võimalik põhi- ja keskharidust pakkuda palju suuremale hulgale lastele, kuid enamuse jaoks jääb paraku see võimalus kättesaamatuks, sest peredel ei ole 300 dollarit aastas välja käia.

Siin saavadki appi tulla Eesti toetajad – Mondo kogub selle õppeaasta jooksul raha, et aidata RDFSSil kooli saada piirkonna nutikamad õpilased. Birma kooliõpilaste toetamiseks saavad kõik soovijad raha kanda MTÜ Mondo annetuskontole: SEB Pank IBAN: EE491010220099409013 märkides juurde “Birma koolitoetus”.

Birma kooliõpilaste toetamiseks saab raha kanda MTÜ Mondo annetuskontole:
SEB Pank IBAN: EE491010220099409013 märkides juurde “Birma koolitoetus” või annetada mondo.org.ee leheküljel läbi pangalingi.

Jaanuarikuus toimunud visiidil külastasid Johanna ja Triinu Mondost ka valmivat õpilaskodu kui kohtusid mõndade lastega, kes Mondo abil põhiharidust jätkata saaksid. Teiste seas kohtuti ka õdede Nang Nangi ja Seoi Kyiga, kellest saab lugeda ka Õpetajate Lehes ilmunud artiklist. RDFSSi tegevustega saab tutvuda nende kodulehel www.rdfss.com.

Birma Mondo
RDFSSi korraldatud kohtumine hariduse edendamiseks. Foto: MTÜ Mondo.
VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo otsib sotsiaalmeedia spetsialisti

23.05.24

Mondo otsib oma tiimi  sotsiaalmeedia spetsialisti, kelle peamiseks ülesandeks on Mondo sotsiaalmeedia kanalite haldamine ning sõnumite seadmine, et lood meie partnerkogukondadest jõuaksid laiema avalikkuseni. Sinu ülesandeks on luua ja toimetada sisu, analüüsida sotsiaalmeedia köögipoole andmeid ja suunata ning korraldada nende põhjal oma tööd. Samuti ootame vajadusel kaasamõtlemist ja panuse andmist Mondo kommunikatsioonitegevustes laiemalt ning kommunikatsioonijuhi
LOE EDASI
VAATA KÕIKI