suhtlus toetajatega

MTÜ Mondo peab oluliseks suhtlust oma toetajatega.

Suur tänu, et olete otsustanud hakata Mondo toetajaks! Teie andmed lisame oma toetajate andmebaasi. Teie rahalise annetuse seome konkreetse Ghana, Keenia või Uganda lapsega. Ghanas algab kooliaasta septembris, Keenias jaanuaris ja Ugandas veebruaris. Sellest tulenevalt jagame infot toetuslaste kohta vastavalt kooliaasta algusele.

 

Igale toetaja saab eraldi kirja lapse info ja pildiga. Üle 300 lapsega Mondo toetusprogrammil ei ole ühtegi palgalist töötajat. Toetajate ja laste vahelist suhtlust koordineerib üks inimene. Seega, palume varuda kannatust – kirjade vahetamine on aeganõudev käsitöö.

 

Teie annetusest suuname 85% meie kohalikele partnerorganisatsioonidele, kes vastutavad toetuste ettevalmistuse, jagamise ja Mondole raporteerimise eest. Tegelikkuses on igal aastal kooli alguse ajal ka keegi Mondost või meie vabatahtlikest ekspertidest kohapeal toetuste jagamise protsessi jälgimas. Toetuse eest kaetakse eri riikides erinevaid asju. Ghanas saavad lapsed lisaks koolivormile, -kotile ja õppevahenditele ka väikese summa sularaha, et katta eksamitasud; Keenias maksab Mondo partner iga lapse eest konkreetsesse kooli tema õppetasud (mis samuti varieeruvad vastavalt klassile). Mitmel aastal oleme ostnud erivajadustega lastele tekid internaatkoolis elamise tarbeks, mõnel aastal oleme soetanud jalanõusid. Annetusest 15% kasutame panga ülekannete, andmebaasi haldamise jms kuludele.

 

Mondo püsitoetajana saate kolm-neli korda aastas Mondo Tarkusefondilt uudiskirja, kus kajastame fondi tegevusi kõikide sihtriikides.

 

Varasemate uudiskirjadega saate tutvuda siin:

Juuni 2023

Detsember 2022

September 2022

Mai 2022

Veebruar 2022

Oktoober 2021

Juuni 2021

Aprill 2021

Detsember 2020

September 2020

Aprill 2020

Veebruar 2020

November 2019

September 2019

Märts 2019

November 2018

Juuni 2018

Märts 2018

Detsember 2017

September 2017

Juuni 2017 

Veebruar 2017

Richard Somka on Mondo toetusprogrammi laps. Tema toetajaks on näitlejanna Elina Reinold koos oma poja Jakopiga.