suhtlus toetajatega

Suur tänu, et olete otsustanud hakata Mondo toetajaks! Teie andmed lisame oma toetajate andmebaasi. Teie rahalise annetuse seome konkreetse Ghana, Keenia või Uganda lapsega. Ghanas algab kooliaasta septembris, Keenias jaanuaris ja Ugandas veebruaris. Sellest tulenevalt jagame infot toetuslaste kohta vastavalt kooliaasta algusele.

 

Igale toetaja saab eraldi kirja lapse info ja pildiga. Üle 300 lapsega Mondo toetusprogrammil ei ole ühtegi palgalist töötajat. Toetajate ja laste vahelist suhtlust koordineerib üks inimene. Seega, palume varuda kannatust – kirjade vahetamine on aeganõudev käsitöö.

 

Teie annetusest suuname 85% meie kohalikele partnerorganisatsioonidele, kes vastutavad toetuste ettevalmistuse, jagamise ja Mondole raporteerimise eest. Tegelikkuses on igal aastal kooli alguse ajal ka keegi Mondost või meie vabatahtlikest ekspertidest kohapeal toetuste jagamise protsessi jälgimas. Toetuse eest kaetakse eri riikides erinevaid asju. Ghanas saavad lapsed lisaks koolivormile, -kotile ja õppevahenditele ka väikese summa sularaha, et katta eksamitasud; Keenias maksab Mondo partner iga lapse eest konkreetsesse kooli tema õppetasud (mis samuti varieeruvad vastavalt klassile). Mitmel aastal oleme ostnud erivajadustega lastele tekid internaatkoolis elamise tarbeks, mõnel aastal oleme soetanud jalanõusid. Annetusest 15% kasutame panga ülekannete, andmebaasi haldamise jms kuludele.

 

Mondo püsitoetajana saate kolm-neli korda aastas Mondo Tarkusefondilt uudiskirja, kus kajastame fondi tegevusi kõikide sihtriikides.

 

Varasemate uudiskirjadega saate tutvuda siin:

Detsember 2023 September 2023 Juuni 2023 Detsember 2022 September 2022 Mai 2022 Veebruar 2022 Oktoober 2021 Juuni 2021 Aprill 2021 Detsember 2020 September 2020 Aprill 2020 Veebruar 2020 November 2019 Märts 2019 November 2018 Juuni 2018 Märts 2018 Detsember 2017 September 2017 Juuni 2017 Veebruar 2017

Richard Somka on Mondo toetusprogrammi laps. Tema toetajaks on näitlejanna Elina Reinold koos oma poja Jakopiga.