03.05.22

“Ukraina heaks” pälvis Koosmeele auhinna

Avatud Eesti Fond (AEF) andis täna üle oma 25. Koosmeele auhinna, mille pälvis kolme ​Eesti kodanikuühenduse pikaajaline ühisalgatus “Ukraina heaks!”. Algatuse eestvedajad vabaühendused Eesti Pagulasabi, Mondo ja Ukraina Kultuurikeskus on koostöös abistanud Ida-Ukrainat juba 2014. aastast alates.

AEFi juhataja Mall Hellam märkis, et tunnustuse saajat oli äärmiselt keeruline välja valida, sest Ukraina toetamisel on ​sel kevadel hindamatut tööd teinud väga paljud Eesti kodanikuühendused ning ka suur osa Eesti ühiskonnast. “Algatus “Ukraina heaks!” abistas sõjategevusse kistud Ida-Ukrainat sihikindlalt ka siis, kui paljud olid 2014. aastal Venemaa tekitatud sõjalist vastasseisu juba unustamas. Algatuse ning selle eestvedajate tervelt 8-aasta pikkune kogemus ja kontaktvõrgustik võimaldasid alanud sõjale reageerida väga kiiresti, tegutsedes vabakonnale iseloomuliku paindlikkuse  ja operatiivsusega,” lisas Hellam. “Venemaa aktiivne sõjategevus Ukrainas on tänaseks kestnud üle kahe kuu ja raske on kirjeldada seda, mida ukrainlased on pidanud läbi elama. Et aga ka abistajad saaksid veel paremini oma tööd teha, hinge tõmmata ja jõudu koguda, siis pühendamegi  oma selle aasta auhinna just vabaühenduste eestvedajatele ja elluviijatele. Samuti nagu ukrainlased, ei tohi ka meie väsida,” ütles Mall Hellam.

Kuna AEF tähistas aprillis oma 32. sünnipäeva, siis saavad kõik kolm kodanikuühendust Eesti Pimemassööride Ühingult 96 ehk igaüks eraldi 32 kinkekaarti. Ühtlasi on AEFil hea meel toetada pimemassööride sotsiaalset ettevõtlust. Kinkekaartide ostu toetasid ettevõtjad Heldur Meerits, Aku Johannes Sorainen ja Rainer Sternfeld. Traditsioonina kaasneb auhinnaga kunstnik Marje Üksise graafiline leht “Koosmeelesammas”.

Lisainfot auhinna ajaloo ja varasemate laureaatide kohta leiab Avatud Eesti Fondi kodulehelt aadressil www.oef.org.ee/koosmeel

Foto: Maryna Koshova

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo otsib sotsiaalmeedia spetsialisti

23.05.24

Mondo otsib oma tiimi  sotsiaalmeedia spetsialisti, kelle peamiseks ülesandeks on Mondo sotsiaalmeedia kanalite haldamine ning sõnumite seadmine, et lood meie partnerkogukondadest jõuaksid laiema avalikkuseni. Sinu ülesandeks on luua ja toimetada sisu, analüüsida sotsiaalmeedia köögipoole andmeid ja suunata ning korraldada nende põhjal oma tööd. Samuti ootame vajadusel kaasamõtlemist ja panuse andmist Mondo kommunikatsioonitegevustes laiemalt ning kommunikatsioonijuhi
LOE EDASI
VAATA KÕIKI