24.04.17

Vabatahtlikuks Aafrikasse ja Aasiasse: kandideerimistähtaeg pikendatud

Vabatahtlikuks Aafrikasse ja Aasiasse: eripedagoogide ja inglise keele õpetajate kandideerimistähtaeg pikendatud kuni 30. aprillini!

 

Ootame kandideerima 2017-2018 aasta vabatahtlike lähetusvoorus järgmisi erialaspetsialiste Keeniasse ja Birmasse:

 

Vähemalt 2-aastase töökogemusega (põhi- või keskkoolis) inglise keele õpetaja Birmasse (nov-dets 2017), kelle tööülesanded on

 • korraldada täiendkoolitusi inglise keele õpetajatele;
 • pakkuda noortele inglise keele täiendõpet ja demokraatlike väärtuste koolitusi;
 • võimalusel algatada sõpruskoolide suhteid Eesti ja Birma koolide vahel;
 • toetada uurimuse läbiviimist Birmas koostöös Aasia Uuringute Kojaga Eestis;
 • korraldada lähetusjärgseid teavitusüritusi oma erialaringkonnas.

Kahte vähemalt 2-aastase töökogemusega eripedagoogi Keeniasse (sept-nov 2017 ja jaan-märts 2018), kelle tööülesanded on:

 • korraldada erialaseid täiendkoolitusi Rise and Shine erikooli õpetajatele;
 • edendada sõpruskoolide projekti teemal METSik loodus;
 • jälgida ja toetada koolitoetusprogrammi elluviimist;
 • viia läbi uurimus lähtuvalt oma uurimistöö plaanist Keenias koostöös Eesti Eripedagoogide Liiduga;
 • korraldada lähetusjärgseid teavitusüritusi oma erialaringkonnas.

Eripedagoogide kandidaatide valik ning ettevalmistus toimub koostöös Eesti Eripedagoogide Liiduga.

 

Üldised nõuded kandidaatidele:

 • vanus alates 25 eluaastast;
 • inglise keele oskus suhtlustasemel;
 • erialane haridus ja töökogemus või väga pikaajaline töökogemus antud valdkonnas;
 • algatusvõime, võimekus töötada iseseisvalt oma tööaega ja tegevusi planeerides;
 • tervislik valmisolek (nii füüsiline kui vaimne) lähetuseks kuuma kliimaga piirkonnas, võimekus saada hakkama stressi ja üksiolekuga teises kultuuris;
 • võimalus osaleda ettevalmistavatel koolitustel ja valmisolek korraldada teavitusüritusi Eestis pärast lähetuse lõppu.

Kandideerimiseks palun saada inglise keelne CV ning inglise keelne motivatsioonikiri aadressile vabatahtlikud@mondo.org.ee 

Motivatsioonikirjas vasta muuhulgas ka järgmistele küsimustele:

 1. Mis on Sinu kolm peamist motivaatorit antud positsioonile kandideerimiseks?
 2. Millised on need oskused ja isikuomadused, mida pead enda tugevuseks tööülesannete täitmisel sihtriigis?
 3. Proovi kujutada ette vähemalt ühte tööalast stressiolukorda oma sihtriigis ning kirjelda, kuidas selles olukorras käituksid.
 4. Ainult meditsiinivaldkonna spetsialistid ja eripedagoogid: millisel teemal sooviksid viia läbi uurimust sihtriigis ning kuidas selle tulemusi hiljem oma edasises erialases töös rakendada saaks.

 

Kandideerimistähtaeg on 30. aprill 2017.

Vestlused valitud kandidaatidega toimuvad mai alguses ning ettevalmistavad koolitused ja kohtumised mai lõpus, juunis ja augustis.

 

Programmi osalustasu on 100 eurot. Lähetusel osaleja saab stipendiumi, mis katab reisi-ja elamiskulud. Projekti rahastab Eesti välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.

 

Täpsem info projekti tegevuste plaanidest ja eesmärkidest, lisainfo sihtriikide, partnerorganisatsioonide ning lähetuste kohta: https://mondo.org.ee/vabatahtlikud/

 

Soovil küsi lisainfot projekti koordinaatorilt Janika Tamm: vabatahtlikud@mondo.org.ee või telefonil +37258151977

 

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo vabatahtlikud jagavad Tartu Tudengipäevadel oma lugusid

19.04.24

Tartu Tudengipäevadel 27. aprillil jagavad kolm Mondo vabatahtlikku oma lugusid lähetustelt Ghanas, Keenias ja Ugandas. Kolme tunni jooksul kuuleme Eve, Saile ja Marteni tööst käsitööliste, IT klassi või kohalike organisatsioonidega. Sündmus on kõigile tasuta, ent palume registreeruda siin. Üritus toimub eesti- ja ingliskeelsetes jututubades, kus iga vabatahtlik võtab huvilised endaga rändama läbi põnevate lugude kogukonnast.
LOE EDASI
VAATA KÕIKI