04.04.2013

Välisminister Urmas Paet räägib Eesti eesmärgist Afganistanis

 

Välisminister Urmas Paet kohtus täna Helmandi provintsi pealinnas Lashgar Gah’s asuva rahvusvahelise ülesehitusmeeskonna (PRT) juhi Catriona Laingiga ning märkis, et Eesti eesmärk Afganistanis on olnud naistele ja lastele parema arstiabi ning hariduse pakkumine.
 
«Seoses välisvägede vähendamisega on tsiviilkoosööl ja arenguabil üha olulisem roll Afganistani ülesehitusel ja riigi arengu toetamisel,» rõhutas Paet.
Paeti sõnul on arenguabi andmise eesmärk muuta Afganistanis läbiviidud reformid pöördumatuks ning aidata jõuda riigil faasi, kus afgaanid saaksid ise hakkama oma elu korraldamisega. Eesti on mitmete aastate vältel panustanud ennekõike tervishoiu- ja haridusvaldkonna ülesehitusse Helmandis. «Meie eesmärk on olnud see, et võimalikult paljud siinsed naised ja lapsed saaksid senisest oluliselt paremat arstiabi ning haridust,» ütles Paet.
 
Eestil on aastatel 2008−2012 lähetanud Suurbritannia poolt hallatavasse PRTsse neli eksperti. «Loodame, et meie panus rahvusvaheliste arengukoostööprojektide koordineerimisel ning Helmandi provintsivalitsuse tervishoiusüsteemi arendamisel on kandnud vilju ja peagi võtab kohalik kogukond vastutuse tervishoiuküsimustes täielikult enda kanda,» lausus välisminister.
 
Rääkides edasistest koostöövõimalustest, märkis Paet, et Eesti sooviks sellel aastal saata Kabuli Suurbritannia Rahvusvahelise Arengu Osakonna (DFID − Department of International Development) meeskonda oma tsiviileksperdi. Samuti jätkab Eesti 2013. aastal panustamist NATO väljaõppemissiooni (NTM-A) ja ELi politseimissiooni (EUPOL), mõlemasse praegu nelja tsiviileksperdiga.
 
Ühtlasi kinnitas Paet kohtumisel Laingiga, et Afganistan on jätkuvalt Eesti arengukoostöö sihtriik ning panustame sellel aastal Afganistani suunalisse arengukoostöösse 1,4 miljonit eurot. «Peame oma arengukoostööalases tegevuses Afganistanis eriti oluliseks naiste ja laste õiguste eest seismist, kuna tegemist on kõige haavatavamate sihtgruppidega selles riigis. Seetõttu on mitmed tegevused, mida Eesti soovib ka tulevikus toetada, suunatud just laste ning naiste olukorra parandamisele,» selgitas Paet.
 
Paet andis kohtumisel ülevaate ka hetkel jätkuvatest suurematest Eesti kahepoolsetest arengukoostööprojektist, milleks on Tallinna Ülikooli projekt IT-alase magistriprogrammi väljatöötamiseks Kabuli Ülikoolis, Eesti Diplomaatide Kooli projekt, mille raames viiakse läbi lühikoolitus afgaani diplomaadile Tallinnas ning MTÜ Mondo projekt, mis viib läbi erinevaid koolitusi Afganistani maapiirkondades. «Ootame Eestisse ka Afganistani ametnikke tutvuma Eesti e-riigi kontseptsiooni projektidega,» lisas ta.
 
Toimetas Teelemari Loonet
VAATA KÕIKI UUDISEID

TEISED UUDISED

Mondo toetab Ukraina lapsi ka Eestis

12.05.2022

Ukraina juurtega Eesti kunstnik Jarõna Ilo on viinud läbi kunstiteraapia töötubasid juba 70-le Ukraina õpilasele neljas erinevas Eesti koolis. 6. klassis käiv Eugenia ütles, et töötuba väga meeldis ja värvide kokku segamine oli huvitav. Töötubades on selgunud, et nii mõnigi vanema kooliastme õpilane pole juba aastaid pintslit käes hoidnud ning seda suurema hoolega nad joonistasid.
LOE EDASI