28.09.18

Videosild viib Eestist Afganistani tervisekoolituse lõputunnistused

Esmaspäeval 1. oktoobril saavad Afganistani ämmaemandad tervisekoolituse tunnistused, mis antakse üle videosilla vahendusel Eestist. Kaheksa kuud kestnud veebipõhise täiendõppekursuse, mille koostas ja viis läbi Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (TTHK) MTÜ Mondo arengukoostöö projekti raames, läbisid 36 ämmaemanduse õppejõudu ja praktiseerivat ämmaemandat Põhja-Afganistani Faryabi provintsis.

Omanäoline digitaalne lõputseremoonia algab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (Kännu 67) Eesti aja järgi kell 10 (Kabuli aja järgi kell 11.30) mõlema riigi rahvushümni esitamisega. Eestipoolsed avasõnad ütlevad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, MTÜ Mondo juhatuse esimees Riina Kuusik-Rajasaar ja Välisministeeriumi arengukoostöö büroo juht Ann Hänni. Enamike tseremoonial osalevate Afganistani ämmaemandate jaoks on see esimene väljasõit oma kodupiirkonnast riigi pealinna Kabuli, kus külastatakse sünnitushaiglat ja kohtutakse erialaliidu ja tervishoiu ametkondade töötajatega.

Veebikeskkonnas Moodle loodud kursus pakkus osalejatele erialakirjandust, õppefilme ja praktilisi ülesandeid, mida ühiste arutelude ja grupitöö käigus lahendati. Kursus käsitles laia valikut teemasid – teadmisi täiendati naise elukaare, pereplaneerimise, raseduse, sünnituse ja sellele järgneva perioodi ning vastsündinu ja imiku hoolduse kohta. Osalejad viisid ise läbi tervisekasvatuslikke loenguid koolitüdrukutele, mille kaudu mitmekordistub kursuse mõju kohalikule elanikkonnale.
Provintsi keskuse Andkhoy linnas asuva Yenghi Shadab meditsiinikooli seminariruumis, kuhu olid üles seatud interneti-ühendusega arvutid ja ekraan, käis töö TTHK õppejõudude ja IT-spetsialisti juhendamisel gruppides. Igale grupile pakkusid mentorlustuge TTHK kolmanda ja neljanda kursuse tudengid. Afganistani kinnises kultuuriruumis on aktiivne grupitöö ja digiõppe meetodid ebaharilikud, eriti hindasid osalejad Skype-arutelusid TTHK mentoritega, mis aitasid vahetult mõista naiste tervise teemasid väga erinevates kultuuriruumides. Sama arengukoostöö projekti raames edastab Torkistan raadio naiste tervist puudutavaid saateid, mis kutsuvad Faryabi naisi üles helistama tasuta nõuandeliinile. Esimesel paari kuul on nõuandeliini kasutanud kümned naised, kes saavad esmast rasedusnõustamist koolitatud ämmaemandalt.

„Vaatamata jätkuvalt kõrgetele turvariskidele ja aeganõudvale asjaajamisele oleme suutnud tänu kohalikele partneritele ja innovaatilisele e-õppele pakkuda eluliselt olulisi teenuseid naistele ja tüdrukutele Afganistani maapiirkondades. Mondol on äärmiselt hea meel, et selline praktiline koostöö Eesti ja Afganistani vahel jätkub ka 2019. aastal“, ütles MTÜ Mondo arengukoostöö valdkonnajuht Riina Kuusik-Rajasaar.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Tervishariduse keskuse juhataja Silja Mets-Oja lisas: „Hea meelega jätkame samalaadseid koolitusi ka tulevikus, üheltpoolt on see väljakutse meie ämmaemanduse õppejõududele ja tudengitele, et asetada ennast korraks teise kulutuurikeskkonda ja püüda leida seal sobivaid lahendusi erinevatele situatsioonidele, teiselt poolt valmistab rõõmu kohalike ämmaemandate suur  huvi koolituse vastu ja soov tõsta tüdrukute teadlikkust naiste reproduktiivtervisest. On väga oluline, et tervisekäitumise suunamist alustatakse juba lastel ning, et sellesse oleks kaasatud kogu kogukond.

Tegemist oli juba kolmanda täiendõppekursusega, mida Afganistani ämmaemandad kõrgkooli ämmaemanda õppekavalt saavad. Lisaks täiendõppele anti Andkhoy ainukesele sünnitushaiglale vajalikku meditsiinitehnikat, seati sisse nõuandeliin lapseootel naistele ja aidati tüdrukute koolide juurde ning avalikesse kohtadesse rajada välikäimlaid hügieenialase teadlikkuse tõstmiseks. Tegevused toimusid MTÜ Mondo arengukoostööprojekti “Sünnitusabi kvaliteedi ja kättesaadavuse ning tüdrukute hariduse parandamine Põhja- ja Ida-Afganistanis“, mida rahastas Eesti Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.

Taustaks:

Mondo on juba 10 aastat pühendunud haridusalasele arengukoostööle Põhja-ja Ida-Afganistanis.2008. aastal Helmandi provintsi lähetatud tervishoiueksperdid aitasid üles ehitada piirkonna meditsiinisüsteemi. Alates 2011. aastast on Mondo koolitanud Põhja-ja Ida-Afganistani naisi ja erivajadusega inimesi ning toetanud tüdrukute kooli Jalalabadis, kus õpivad sõjaohvrite lapsed ja orvud. 2013. aastal alustas MTÜ Mondo koostööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga, et parandada Afganistani ämmaemandust õpetavate meditsiinikoolide taset ning tõsta Afganistani õppejõudude ja praktiseerivate ämmaemandate erialalisi pädevusi e-õppe vahendusel. Tänaseks on täiendkoolitust kokku saanud üle 60 ämmaemanda, kes on omakorda läbi viinud tervisekasvatuslikke loenguid rohkem kui 4000 koolitüdrukule.  Kuus piirkondlikku meditsiinikooli on saanud kaasaegseid õppevahendeid ja haiglad sisseseadet. Hinnanguliselt jõuab parem sünnitusabi 100 000 naiseni Põhja- ja Ida-Afganistanis. Täienduskoolitusi on saanud ka päästetöötajad. 2016. aastal koolitati 20 Kabuli tuletõrjujat, kes nüüdseks on asunud tööle instruktoritena, et suurendada päästevõimekust üle Afganistani.

Lõppev projekt aitas kaasa Faryabi provintsikeskuses Andkoys asuva Yengi Shadab Institute õppekava vastavusse viimisega rahvusvaheliste nõuetega ja Afganistani riikliku ämmaemanduse õppekavaga. Teeme seda koostöös Afganistani Ämmaemanduse Ühinguga, kes osaleb täienduskoolituse seires. Yengi Shadab on ainuke ämmaemanduse kool ja haigla, mis teenindab piirkonda, kus elab hinnanguliselt üle 800 000 elaniku. Haiglat külastab 12 800 naist ja iga päev võetakse seal vastu keskmiselt 240 sünnitust. Enne koolitust oli piirkonnas vaid 10 ämmaemandat, kes teevad külades visiite ja pakuvad rasedus-ja sünnitusjärgset abi naistele, kel haiglasse tulla pole võimalik.

Viimase 10 aasta jooksul on Afganistani naiste ligipääs tervishoiuteenustele paranenud ja vastavalt ka tervisenäitajad. Aastatel 2003-2012 kasvas koolitatud ämmaemandate arv 467lt 3000ni. Koolitatud ämmaemandaga (ehk jälgitud) sünnituste osakaal on järk-järgult kasvanud, ulatudes optimistlikumate hinnangute kohaselt 38%ni. Kui 2003. aastal oli naiste suremus sünnitusel Afganistanis 1600/100 000 sünnituse kohta (üks kõrgemaid maailmas), siis 2013. aastaks on see kahanenud 325-450 surmani (erinevad uuringud pakuvad erinevaid andmeid) 100 000 sünnituse kohta. Võrdluseks – Eestis on sama arv 2 naist 100 000 sünnituse kohta. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda õppekava kvaliteedi tagab vastavus ICM (International Council of Midwifery ) hariduse nõuetele, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi 2005/36/EÜ artiklile 21 ning rahvusvahelisele akrediteerimise nõuetele. TTHK ämmaemanduse õppejõud soovivad jagada oma teadmisi ja kogemusi Afganistani ämmaemandate õppekava arendamisel ning leida parimaid lahendusi õppeprotsessi kavandamiseks ja läbiviimiseks (metoodika, praktika, IT-lahendused). Samuti pakub kõrgkooli ämmaemanduse õppejõududele huvi töötada kultuuriliselt väga erinevas keskkonnas ja kohandada meie õppemeetodeid nende vajadustega, ühtlasi toetab antud tegevus ka kõrgkooli enda ämmaemanda õppekava arengut, pakub olulist praktikaõpet üliõpilastele, kes osalevad täienduskoolitusel osalejate mentoritena.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo otsib sotsiaalmeedia spetsialisti

23.05.24

Mondo otsib oma tiimi  sotsiaalmeedia spetsialisti, kelle peamiseks ülesandeks on Mondo sotsiaalmeedia kanalite haldamine ning sõnumite seadmine, et lood meie partnerkogukondadest jõuaksid laiema avalikkuseni. Sinu ülesandeks on luua ja toimetada sisu, analüüsida sotsiaalmeedia köögipoole andmeid ja suunata ning korraldada nende põhjal oma tööd. Samuti ootame vajadusel kaasamõtlemist ja panuse andmist Mondo kommunikatsioonitegevustes laiemalt ning kommunikatsioonijuhi
LOE EDASI
VAATA KÕIKI