17.12.20

Virtuaalnäitus #RändEST avab noorte vaateid rändeteemale

18. detsembril tähistatakse rahvusvahelist migrantide päeva. MTÜ Mondo avas sellel puhul noorte plakatikonkursi loovtöödest valminud virtuaalnäituse #RändEST.

Maailmas elab tänasel päeval 272 miljonit rahvusvahelist migranti. Kuigi ränne on alati olnud inimühiskonna loomulik osa, on 2020. aasta olnud täiesti ainulaadne. Inimeste vabale liikumisele COVID-19 leviku tõkestamiseks seatud ajutised piirangud on olnud kindlasti vajalikud, aga näidanud ka, kui olulist rolli inimeste ränne meie igapäevaelus tegelikult mängib. Piiride sulgemine ning piirangud sisserändele on esitanud olulisi väljakutseid Eesti ettevõtjatele ja meie majandusele ning raskendanud Eesti inimeste võimalusi välisriikides töötada ja õppida või harjumuspäraselt reisida. Uuel aastal hakkavad riigipiirid taas avanema ning rahvusvaheline ränne mängib kriisist väljumise juures üliolulist rolli.

“Selleks, et rändest võidaksid nii sisserändajad kui vastuvõttev ühiskond, on oluline dialoog ja mõlemapoolne panus. Edukalt kohanenud sisserändajad, kes austavad meie riigi kultuuri ja tavasid, panustavad positiivselt meie ühiskonda. Oluline on ka Eesti inimeste teadlikus ning valmidus sisserändajaid nende kohanemisel toetada,“ ütles MTÜ Mondo rändeekspert Meelis Niine.

Toetamaks tasakaalustatud ja rahulikku suhtumist rändesse ja rändajatesse, kutsus MTÜ Mondo Eesti noori arutlema rände teemadel ning valmistama rändeteemalisi plakateid, mis tutvustavad rände mõju noorte endi eludele, aga ka laiemalt Eesti ühiskonnale ja kultuurile.

Loovkonkursile laekunud plakatid käsitlesid peamiselt rändega kaasnevaid võimalusi, uusi kogemusi ning kutsusid üles maailma avastama. Plakatid peegeldavad ka MTÜ Mondo ning mõttekoja Praxis koostöös valminud uuringu tulemusi. Noorte hinnangul on ränne iga inimese vaba valik, paneb inimese proovile, avardab silmaringi ning annab uusi kogemusi. Noorte plakatid käsitlesid lisaks rändega seotud tõmbe- ja tõukefaktoreid, pöörates eraldi tähelepanu töörändele, aga ka pagulaste toetamisele. Rände mõju nähti muuhulgas meie toidule, moele ja spordile.

Valitud töödest valmis rahvusvahelise migrantide päeva puhul virtuaalnäitus, millega on võimalik tutvuda siin.

Plakatikonkurss toimus projekti „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil“ raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo otsib sotsiaalmeedia spetsialisti

23.05.24

Mondo otsib oma tiimi  sotsiaalmeedia spetsialisti, kelle peamiseks ülesandeks on Mondo sotsiaalmeedia kanalite haldamine ning sõnumite seadmine, et lood meie partnerkogukondadest jõuaksid laiema avalikkuseni. Sinu ülesandeks on luua ja toimetada sisu, analüüsida sotsiaalmeedia köögipoole andmeid ja suunata ning korraldada nende põhjal oma tööd. Samuti ootame vajadusel kaasamõtlemist ja panuse andmist Mondo kommunikatsioonitegevustes laiemalt ning kommunikatsioonijuhi
LOE EDASI
VAATA KÕIKI