Mondo digipädevuste koolitus

Digitaliseerumine võib olla lootuse, piiride avanemise ja uute võimaluste sümbol. Paljudele on see aga valus tõdemus digilõhest ning ülejäänud maailmast maha jäämisest. Just seda soovime Mondos muuta.

Mondo digipädevuste koolitus pakub pagulasnoortele, vaesemate riikide õpetajatele ja teistele haavatavas olukorras kogukondadele oskuseid ja vahendeid tänapäevases ühiskonnas aktiivseks osalemiseks.

Digital Competencies DigComp

Mondo digipädevuste koolitus sisaldab endas nii põhilisi arvutioskusi kui ka seda, kuidas digivahendeid ja internetti kasutada proaktiivselt ühiskonnaelus osalemiseks – nii isiklikus elus, tööalaselt, kui ka oma haridustee jätkamiseks.

Lisaks baasoskustele rõhutab koolitus ka turvalist veebikasutust ja probleemilahendusoskuseid. Suurema mõju tagamiseks on koolituse keskmes nutitelefonide kasutamine – kuna suurema osa maailma inimeste jaoks on just nutitelefon enim ligipääsetav digivahend. Koolitus annab igapäevaseid oskusi, kuidas nutitelefoni kõige praktilisemalt kasutada.

Mondo digipädevuste koolituspakett põhineb Euroopa Komisjoni digipädevuste mudelil DigComp. Oleme seda arendades järginud rahvusvahelisi digiarengu põhimõtteid “Principles for Digital Development“. Koolituse struktuur põhinebki DigComp mudelil, arendades viit peamist digipädevuse valdkonda: infootsing, suhtlemine, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. Täpsemad tunnikavad kohandatakse vastavalt sihtgrupi täpsetele vajadustele ja algteadmistele.

Enne koolituspaketi käivitamist külastame partnerorganisatsiooni õppekeskust, et hinnata kohapealseid vajadusi. Viime läbi intervjuud sihtgrupi ja partneri esindajatega ning nendele põhineva analüüsi tulemusel kohandame antud konteksti täpselt sobiva tunnikava. Tunnikava kombineeritakse mitmekülgsete õppemoodulite põhjal:

 • Kirja- ja lugemisoskust arendavad äpid
 • Arvutikasutuse baastõed
 • Turvalisus ja digihügieen
 • Minu kuvand veebis
 • Google’i tööriistad tööks ja õppeks
 • Telefonifotograafia baastõed
 • Telefonivideode baastõed
 • Disainmõtlemise baastõed
 • Rahatarkuse ja ärioskuste baastõed
 • Ettevõtlus digikeskkondades (mini-hackathon)
 • Sotsiaalmeedia ja turundus
 • Lihtsa veebilehe loomine

Õppemoodulite loomisesse on olnud kaasatud nii Eesti start-up sektori kui Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi eksperdid.

koolituste sihtriigid

Tänaseks oleme Mondo digivõimekuse koolitusi rakendanud Ugandas, Süürias, Keenias, Ukrainas, Gruusias, Jeemenis ja Birmas ning jõudnud vähemalt 2000 kasusaajani. Mondo digikoolitused pakuvad praktilisi teadmisi ja oskusi, mis soodustavad õppijate iseseisvat toimetulekut. Lisaks anname digikoolitusi kriisipiirkondade ja madalama sissetulekuga riikide haridustöötajatele, et tõsta nende võimekust anda distantsõpet ning soodustada õppekeskkonda, kus õpilane on õppeprotsessi suunaja ja kooslooja.

Koolitus on kohandatav nii algajatele kui ka kesktaseme arvutikasutajatele ning sisu paneme paika vastavalt õppurite oskustasemele. Õppematerjalid on olemas nii inglise kui araabia keeles.

Rwamwanja Digital Competencies

Koolitusel osalenute lood

“Avastasin, et tuleb asutada miskit, milles hea oled. Asutasin mittetulundusühingu Inspiring Today, mis töötab minusuguste noormeestega, enamasti pagulastega, et motivatsioonikõnede abil nende elu eri aspektides paremaks teha. Küsisin endalt: “Kas ma ei saaks seda veebi viia?” Mondo õpetas mulle selleks vajalikke oskusi. Ehkki mul pole arvutit, saan oma nutitelefoni abil jõuda paljudeni. Mondo digipädevuste koolitus õpetab, et isegi telefoniga saab saavutada sama, mis arvutiga.

Joseph
18-aastane Kongo pagulane
Läbis koolituse YARID keskuses Kampalas, Ugandas

Joseph digital competencies program
digital competencies program

„Mondo digipädevuste koolitus on väga mitmekülgne ja osalemine tuli mulle kasuks. Õppisin tundma digihügieeni põhitõdesid nagu tugevate paroolide loomine ja privaatsuse tagamine. Õppisin, kuidas teha häid fotosid ja neid töödelda. Lisaks on programm aidanud mul oma tooteid WhatsAppis ja Facebookis turundada ning leida kaasamõtlejaid sotsiaalmeediast. Samuti on see aidanud mul rohkem toimuvaga kursis olla. Enamik vabaühendusi, kus olen vabatahtlikku tööd teinud, on mind jutule võtnud tänu digipädevuste koolituse tunnistusele.”

Edith
23-aastane juuksurisalongi omanik Kongo Demokraatlikust Vabariigist
Koolituse läbis FCA kutseõppekeskuses Kyaka II põgenikeasumis Ugandas

“Digipädevused on vajalikud, sest ilma nendeta on tänapäeval raske tööd leida. Kõik töökohad vajavad mingil määral digioskusi. Kõige kasulikumad oskused, mida õppisin Mondo digipädevuste koolituselt, olid sotsiaalmeedia kontode jaoks tugeva parooli loomine, Google’i konto seadistamine ja erinevate Google’i tööriistade kasutamine. Pärast Mondo digipädevuste koolituse läbimist lõime sõpradega turundusettevõtte nimega E-MAX. Kasutan Google Sheets’e, et jälgida ettevõtte kulusid ressursside haldamiseks ja Google’i esitlusi ettevõtte esitluste tegemiseks.”

Christian
21-aastane Kongo pagulane
Läbis koolituse YARID keskuses Kampalas, Ugandas

digital competencies program
Premitiva digital competencies program

„Pärast Mondo digipädevuste koolituse läbimist õpetasin enda sõpradele nutitelefoni kasutamist. Nad ei teadnud, kuidas telefoni avada ja kuidas telefoninumbreid salvestada. Ma õpetasin neile seda ja nüüd õpetan neile, kuidas Google’it kasutada. “

Premitiva
21-aastane Burundi pagulane
Koolituse läbis FCA kutseõppekeskuses Kyaka II põgenike asumis Ugandas

Mondo Tarkusefond

Miks tegeleme digipädevuste koolitustega?

Mondo digipädevuste koolituste pakett sai alguse 2017. aastal meie, Tallinna Ülikooli ja erasektori spetsialistide koostööst. Mondo kontoris kohtusid omavahel start-upide hoolükkajad, disainmõtlejad ning haridustehnoloogias digioskuste juurutajad. Koos hindasime sihtgruppide vajadusi ning tegime esimesed eelkoolitused Jordaanias, Liibanonis ja Ugandas, mille põhjal sündis digipädevuste koolituspakett tänasel kujul.

Meie eesmärk on võtta Eesti kui digiriigi unikaalne kogemus ning seda rakendada humanitaarabis ja arengukoostöös. Just päevakohased teadmised ja oskused on see, mille abil kriiside keskele sattunud inimestel on võimalik oma elu taas üles ehitada.

Kuidas panustada?

Kuigi Eestis peetakse ligipääsu internetile inimõiguseks, on see maailmas pigem haruldane. Näiteks on mobiilne internet Ida-Aafrikas kordades kallim kui Euroopas, muutes selle paljudele õppuritele pea kättesaamatuks. Ka meie koolituste läbiviimisel on andmeside hind üks suurimaks takistuseks. Selleks, et 40 õppurit saaksid koolituse läbida, on andmeside kulu umbes 180 eurot. Kui soovid selle kulu katmisesse panustada ning aidata Mondol suurema hulga õppuriteni jõuda, saad annetada Mondo Tarkusefondi kõrvalasuvale nupule klõpsates. 

Kui tahaksid panustada oma teadmiste ja oskustega, uuri käimasolevaid pakkumisi vabatahtlikuks tööks. Konkreetsema mõtte või ettepaneku puhul kirjuta meile.

Humanitaarabi Mondo

Mondo digipädevuste koolituste veebilehe loomist on toetanud Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.