Mondo digipädevuste õppeprogramm

Digitaliseerumine võib paljudele olla lootuse, piiride avanemise ja uute võimaluste sümbol. Paljudele võib see aga olla valus tõdemus digilõhest ning ülejäänud maailmast maha jäämisest. Just seda soovime Mondos muuta.

Mondo digipädevuste õppeprogramm pakub pagulasnoortele ja teistele haavatavas olukorras kogukondadele oskuseid ja vahendeid tänapäevases ühiskonnas aktiivseks osalemiseks.

Digital Competencies DigComp

Mondo digipädevuste õppeprogramm katab endas nii põhilisi arvutioskusi kui ka seda, kuidas digivahendeid ja internetti kasutada proaktiivselt ühiskonnaelus osalemiseks – nii isiklikus elus, tööalaselt, kui ka oma haridustee jätkamiseks.

 

Lisaks baasoskustele rõhutab õppeprogramm ja turvalist veebikasutust ja probleemilahendusoskuseid. Suurema mõju tagamiseks on programmi keskmes nutitelefonide kasutamine – kuna suurema osa maailma inimeste jaoks on just nutitelefon kõige esimesena ligipääsetav digivahend. Programm pakub igapäevaseid ja päevakohaseid oskuseid, kuidas nutitelefonist kõige rohkem kasu saada.

 

Mondo digipädevuste õppeprogramm põhineb Euroopa Komisjoni digipädevuste mudelil DigComp. Oleme seda arendades järginud rahvusvahelisi digiarengu põhimõtteid “Principles for Digital Development“. Programmi struktuur põhinebki DigComp mudelil, arendades viit peamist digipädevuse valdkonda: infootsing, suhtlemine, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. Täpsemad tunnikavad pannakse paika vastavalt sihtgrupi täpsetele vajadustele ja algteadmistele.

Enne õppeprogrammi käivitamist külastavad meie hindajad tulevast õppekeskust, et hinnata kohapealseid vajadusi. Vastavalt kohapeal tehtud intervjuudele ning nende analüüsile kohandab Mondo meeskond antud konteksti täpselt sobiva tunnikava. Tunnikava kombineeritakse mitmekülgsete õppemoodulite põhjal:

 

 • Kirja- ja lugemisoskust arendavad äpid
 • Arvutikasutuse baastõed
 • Turvalisus ja digihügieen
 • Minu kuvand veebis
 • Google’i tööriistad tööks ja kooliks
 • Telefonifotograafia baastõed
 • Telefonivideode baastõed
 • Disainmõtlemise baastõed
 • Rahatarkuse ja ärioskuste baastõed
 • Ettevõtlus digikeskkondades (mini-hackathon)
 • Sotsiaalmeedia ja turundus
 • Lihtsa veebilehe loomine

Õppemoodulite loomisesse on olnud kaasatud nii Eesti start-up sektori kui Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi eksperdid.

Mondo's Digital Competencies Program

Programmi sihtkohad

Tänaseks oleme Mondo digipädevuste õppeprogrammi rakendanud Ida-Aafrikas ja Lähis-Idas. Õppeprogrammides on osalenud Uganda pagulasnoored alates 2019. aastast ning ka Jordaanias ning Süürias on programmi lõpetanud mitu lendu. 

 

Käesoleval aastal laieneb digipädevuste programmi õpe Keeniasse, kus osaleda saavad nii pagulasnaised kui ka kooliõpetajad. Kooliõpetajad saavad võimaluse programmis osaleda ka Ugandas.

 

Õppeprogramm on kohandatav nii algajatele kui ka kesktaseme arvutikasutajatele ning sisu paneme paika vastavalt õppurite oskustasemele. Õppematerjalid on hetkel olemas nii inglise kui araabia keeles. 

Rwamwanja Digital Competencies
Mondo Tarkusefond

Why Mondo’s Digital Competencies Program?

Mondo digipädevuste programm sai alguse 2017. aastal meie, Tallinna Ülikooli ja erasektori spetsialistide koostööst. Mondo kontoris kohtusid omavahel start-upide hoolükkajad, disainmõtlejad ning haridustehnoloogias digioskuste juurutajad. Koos hindasime sihtgruppide vajadusi ning tegime esimesed eelkoolitused Jordaanias, Liibanonis ja Ugandas, mille põhjal sündis digipädevuste õppeprogramm tänasel kujul.

 

Meie eesmärk on võtta Eesti kui digiriigi unikaalne kogemus ning seda rakendada humanitaarabis ja arengukoostöös. Just päevakohased teadmised ja oskused on see, mille abil kriiside keskele sattunud inimestel on võimalik oma elu taas üles ehitada.

Kuidas panustada?

Kuigi Eestis peetakse internetiligipääsu inimõiguseks, on see maailmas pigem haruldane. Näiteks Ida-Aafrika mobiilse interneti maksumus on kordades kallim kui Euroopas, muutes selle paljudele õppuritele pea kättesaamatuks. Ka meie koolituste läbiviimisel on andmeside hind üks suurimaks takistuseks. Selleks, et 40 õppurit saaksid koolituse läbida, on andmeside kulu umbes 180 eurot. Kui soovid selle kulu katmisesse panustada ning meil aidata suurema hulga õppuriteni jõuda, saad annetada Mondo Tarkusefondi kõrvalasuvale nupule klõpsates. 

Kui tahaksid panustada oma teadmiste ja oskustega, uuri käimasolevaid pakkumisi vabatahtlikuks tööks. Konkreetsema mõtte või ettepaneku puhul kirjuta meile e-mail.