TARKUSEFOND

Annetused Tarkusefondi aitavad toetada tublisid õpilasi ja koole Mondo partnerriikides maailma eri paigus.

MTÜ Mondo Tarkusefond on loodud õpilaste toetamiseks ja hariduse edendamiseks Mondo sihtriikides. Tarkusefondi raames on võimalik toetada püsivalt 50 EUR aastas konkreetset põhikoolilast ja 100 EUR aastas erivajadusega last Ghanas ja Keenias või panustada vabalt valitud ühekordse toetussummaga ühisesse fondi, mille abil toetame kutse-, kesk- ja internaatkooliõpilaste haridust ja koole Ghanas, Keenias, Birmas ja Afganistanis.

Põhikooli toetuslapsed
Põhikoolilaste haridust on MTÜ Mondo toetanud Ghanas alates 2009. aastast ning Keenias alates 2011. aastast. Toetuslapsed on pärit äärmist puudust kannatavatest peredest, õpitulemusi laste programmi kaasamisel ei arvestata. Lapsed valitakse toetusprogrammi meie arengukoostöö tegevustes osalevate naistegruppide ja partnerorganisatsiooni juhtkonna ühisel otsusel. Toetame lapsi võimalikult paljudest peredest ja piirkondadest, et vähendada suurema hulga perede majanduslikku koormat seoses laste koolikuludega. Igal lapsel on Eestis nimeline toetaja, kes saab Mondo vahendusel infot lapse käekäigu kohta. Kongo külas Põhja-Ghanas ja Shianda külas Lääne-Keenias õpib 2018. aastal eestlaste toel 227 last.

 

Kutse-, kesk- ja internaatkooli toetuslapsed
Kuna keskkooli õppemaksud on kohalikus kontekstis üsna suured (alates 150 EUR aasta, olenevalt koolist), siis äärmiselt vaesetest peredest pärit lastel või orbudel on ilma välise abita kooli jätkamine pärast põhikooli võimatu. Alates 2013. aastast pakume võimalust jätkata õpinguid keskkoolis või ametikoolis nendel Ghana ja Keenia lastel, kes on väga heade õpitulemustega lõpetanud Mondo toetusprogrammi raames põhikooli. 2018. õppeaastal õppis Tarkusefondi toel Ghanas 42 ja Keenias 49 keskkooliõpilast. 2016. aastal laiendasime Tarkusefondi toetust ka Birmasse, kus üheksal šani vähemusrahvusest külalapsel on võimalus elada Mondo partneri poolt ehitatud õpilaskodus ja jätkata õpinguid Namlani keskkoolis.

 

Muud haridust toetavad tegevused

Vastavalt vajadustele ja kogutud annetustele suuname Tarkusefondi toetust ka teistesse sihtriikidesse – näiteks on Fatima Zahra tüdrukutekoolile Afganistanis 2017-2018 rajatud päikesepaneelide abil elektrisüsteem ja renoveeritud kaks klassiruumi. Lääne-Keenias Shianda külas asuva Rise and Shine erivajadustega laste kooli õpilased said 2018. aastal jalga sokid ja kingad, et vältida piirkonnas laialt levinud liivakirbu poolt tekitavaid haigusi.

 

Kuidas saada toetajaks?

Täitke ankeet sooviga toetada konkreetset põhikoolilast. Seejärel saate Mondolt e-kirja täpsema infoga, millal saame teid konkreetse toetuslapsega siduda. Kooliaasta algab Ghanas nagu meilgi septembris, Keenias jaanuaris ja Birmas hoopis juunis. Toetuslaste programmi valimine toimubki vahetult enne kooliaasta algust. Loe siit, kuidas toimub Mondo ning Tarkusefondi toetajate vaheline suhtlus.

Kuna põhikoolilapse toetus on pikaaegne, palume uutel toetajatel sõlmida pangas igakuine püsikorraldusleping endale sobiva perioodi peale. Soovitame sõlmida tähtajatu maksekorralduse, mida ei pea edaspidi uuendama, kuid saab igal ajal lõpetada, selleks tuleks maksekorralduse „kehtib kuni“ lahter tühjaks jätta.

Kutse-, kesk- ja internaatkooliõpilaste toetused on ühekordsed ning neid kogume aastaringselt.

Aktiivselt ootavad annetusi järgmised projektid. Tehes ühekordse annetuse, võite lisada juurde konkreetse riigi ja projekti nime.

 

Ukraina koolidele aktiivse vahetunni sisustamine.

Mondo töötab Ida-Ukraina haridusasutustega juba üle kahe aasta. Meie haridusprogrammi kuulub 25 Luganski oblasti kooli, kus õpib kokku umbes 5000 õpilast. Lisaks inimõiguste ning maailmahariduse koolitustele panustame ka koolide õppekeskkonna arengusse. Mondo Tarkusefondi annetustest varustame koole vahenditega, mida kasutatakse aktiivsete vahetundide ning teadusainete sisutamiseks.

Ugandas Kikooba põhikooli internaatkooli osa sisseseade.

Kikooba põhikool asub kahetunnise sõidu kaugusel Uganda pealinnast Kampalast. Piirkonnas elatakse väga vaeselt – tööpuudus on suur, majanduslikku olukorda halvendavad hõimudevahelised konfliktid ja muutlikud ilmastikutingimused. Kikooba kool võitleb majanduslike raskustega – õpetajate palgamaksed hilinevad, lapsed ei saa koolis korralikku sööki, kaugemalt tulevatel õpilastel pole korralikku ulualust. Mondo Tarkusefondi annetustest toetame kooli juurde internaatosa rajamist (narivoodid, madratsid, moskiitovõrgud). See võimaldab haridust saada kahekümnel koolist kaugemal elaval lapsel.

Myanmaris šani vähemusrahvusest 10 õpilase kooliminek

Mondo partnerorganisatsioon CRED tegutseb Põhja-Shani aladel, kus elatakse pisikestes mägikülades. Põhi- ja keskharidus on suuremale osale selle kandi lastest kättesaamatu. Põhjusteks perede vaesus, vanemate generatsioonide traditsioonilise eluviisi soosing ning infrastruktuuri puudumine. Vaid 40% šani lastest lõpetad alghariduse taseme ning vaid 15-20% lähevad edasi õppima põhi- ja keskkooli. Mondo soovib 2019-2020 toetada 10 õpilase kooliminekut (ühe õpilase kooliaasta maksumuseks on 300 eurot).

Afganistanis Fatima Zahra tüdrukutekool Jalalabadis

Koolis õpib ligi 250 õpilast, kes on orvud või erivajadusega ja sõjas kannatada saanud vanematega peredest. Mondo on kooli tegevust toetanud 2012. aastast alates. 2019. aasta jooksul on kooli ülalpidamiskulud (õpetajate palk, koolivahendid-õpikud, uutele lastele koolikotid) ca 12,000 EUR, millest 10 000 katab Välisministeeriumi toetus. 2000 eurot kogume annetustena.

Tarkusefond Ghanas - Yambire Lincoln Tengbon

Õppeaastal 2017/18 saab Tarkusefondi abil

9 šani last

käia Myanmaris internaatkoolis

Õppeaastal 2017/18 saab Tarkusefondi abil

42 GHANA noort

jätkata oma keskharidust

Õppeaastal 2017/18 saab Tarkusefondi abil

49 Keenia noort

jätkata oma keskharidust