01.02.23

Kaks aastat Birma riigipöördest

Täna möödub kaks aastat Birma sõjaväelisest riigipöördest ja sõjaväelise diktatuuri taaskehtestamisest. Mondo jätkab haridustegevuste toetust oma partnerorganisatsiooni CRED kaudu Šani osariigis.

Need aastad on mõjunud riigile, mida peeti Kagu-Aasia demokratiseerumise edulooks, laastavalt pea igas valdkonnas – ÜRO andmetel elab ligi pool elanikkonnast täna vaesuses, 1,2 miljon inimest on sisepõgenikud ning üle 70 000 on riigist lahkunud.

Suure hoobi on saanud ka haridusvaldkond, mida kasutatakse ära sõjaväe vastases protestis. Tuhanded õpetajad üle riigi on oma ameti protestiks maha pannud ning sõjaväeline valitsus on need kohad täitnud endale lojaalsete töötajatega. Miljonid inimesed keelduvad protesti vormis oma lapsi riigikooli saatmast.

Vaesus ja etnilised pinged on oluliselt halvendanud turvalisust. Seda ka Šani osariigis, kus piirkonniti takistab igapäevast koolitööd ka aktiivne võitlus Põhja- ja Lõuna-Šani armee vahel. See puudutab eriti teravalt Namlani piirkonda, kus Mondo partner CRED peamiselt tegutseb. Viimane nädal tõi ka uudise, et Põhja-Šani armee on andnud välja dekreedi, mille alusel piirkonna noormehed (ka kooliealised) on kutsutud sõjaväe ridadesse võitlema.

Kõige taustal on meil vaja jätkuvalt tegutseda selle nimel, et kvaliteetse hariduse pakkumine Birmas jätkuks ning see oleks võimalikult katkematu ja ligipääsetav paljudele. Põhja-Šani aladel on koolilaste ligipääs haridusele olnud ka enne sõjaväelist riigipööret äärmiselt keeruline. Kahe viimase aasta jooksul on see olukord oluliselt süvenenud.

On jätkuvalt oluline tagada igale lapsele ligipääs algharidusele ja kindlustada tublimatele võimalus keskharidust omandada. Täna on suur oht kaotatud põlvkonna tekkimiseks, kuna ligipääs haridusele ning hariduse kvaliteet on mõlemad viimastel aastatel tugeva tagasilanguse teinud.

Mondo partner CRED vastutab täna 90 õpilaskodus elava lapse ja nende hariduse eest. Me usume, et võrdsema maailma võti on hariduses ning toetame oma partnereid ka niivõrd keerulistes oludes. Nad vajavad meie tuge rohkem kui kunagi varem.

Mondo toetab tegevusi Birmas läbi Tarkusefondi annetuste. Toetada saad siin: https://mondo.org.ee/toeta/tarkusefond/

VAATA KÕIKI UUDISEID

Gruusias toimub Eesti eeskujul esimene arvamusfestival

08.09.23

Koostöös Mondoga korraldatud arvamusfestival Tbilisis toob sel laupäeval kokku sajad inimesed Gruusia kodanikuühiskonnast, ametkonnast, eraettevõtetest ja mujalt, et arutleda ühiskonnas oluliste teemade üle.   “Gruusia tulevik on täna lahtine. Ühelt poolt soovib suurem enamus rahvast edasist integreerumist Euroopaga ning riik on esitanud ka ametliku liitumistaotluse Euroopa Liiduga. Teisalt on murettekitav tänase Gruusia valitsuse neutraalne positsioon Venemaa
LOE EDASI
VAATA KÕIKI