06.11.20

Kui mul oleks nutitelefon ja internet, siis…

„… tahaksin õppida, kuidas internetist uusi kleitide disaine leida“, „… kuidas mootorratta varuosasid tellida“, „… kuidas pulmatorte kaunistada“, „… kuidas kvaliteetsemat müüri laduda“, „… kuidas oma äri reklaamida“, „kuidas WhatsAppis oma kaugel elavate pereliikmetega suhelda“.

Need on Põhja-Uganda West Nile piirkonna pagulasasumite kutsekoolides õppivate noorte mõned mõtted, millised digioskusi nad sooviks omandada. Nendest noortest valdav enamus pole kunagi elus katsunud ei arvutit ega nutitelefoni, kuid hoolimata sellest teavad nad hästi, kuidas ligipääs internetile neid erialaliselt aitaks.

Mondo töötajad Siisi Saetalu ja Valerie Naluyima külastasid oktoobris Norra Pagulasabi kutsekeskusi West Nile piirkonnas Põhja-Ugandas. Õppevisiidi peamiseks eesmärgiks oli hinnata võimalusi Mondo digipädevuste programmi viimiseks sealsete noorteni. Mondo digipädevuste annab praktilisi oskusi, mis aitavad pagulasnoortel tõsta professionaalset võimekust ning leida igapäevaelu probleemidele lahendusi digivõimaluste abil. Programm sisaldab erinevaid mooduleid: digiturvalisus ja hügieen, Google töövahendid, nutitelefoni fotograafia, sissejuhatus disaini ning sotsiaalmeedia turundusse.

West Nile on piirkond Põhja-Ugandas, mida ümbritseb põhjast Lõuna-Sudaan, läänest Kongo Demokraatlik Vabariik ja idast Niiluse jõgi. Mõlemad naaberriigid on ebastabiilse lähiajaloo ja olevikuga ning selle tulemusel on West Nile piirkond koduks ca 770,000 pagulasele. Kogu piirkonna elanikkonnast moodustavad ligi kolmandiku pagulased, kellest enamik saabus Ugandasse pärast 2016. aasta juulis alanud sõda Lõuna-Sudaanis. Selline ülikiire elanikkonna kasv on piirkonnale mõistagi koormav ning võiks olla ressursside piiratuse tõttu potentsiaalne pinnas konfliktide tekkeks. Uganda riiklik poliitika näeb aga ette, et pagulastele suunatud programmidest saaksid kasu ka kohalikud elanikud. 30% kõigi projektide kasusaajatest peavad olema kohalikud.

Õppevisiidi jooksul külastasime nelja kutsekeskust ja kolme Norra Pagulasabi piirkondlikku kontorit. Igas külastatud kutsekeskuses õpib praegu 6 kuud kestvatel kursustel kokku umbes 240 õpilast. Kutsekeskused on värskelt Covid-19 pandeemia piirangute leevendumise järgselt avatud ning ligi pooled õpilased polnud Mondo visiidi ajaks veel tagasi kooli jõudnud. Maskid ees õpitakse õmblemist, mootorratta remonti, elektroonikat, juuksuri, torulukksepa, müüriladuja, puussepa ja pagari ameteid. Kolmes külastatud keskuses õpetatakse eraldi kursusena ka arvutiõpetust.

Arvutiõpetuse kursusel osalejate peamine soov on kasutada õpitud oskusi haridustee jätkamiseks. Noored unistavad täiendkursustest ja ülikoolist. Kutsekooli teiste erialade õpilaste peamiseks eesmärgiks on elatise teenimine. Umbes pooled keskuse õpilastest on juba lapsevanemad ning nende majanduslikust toimetulekust sõltub lisaks neile endile ka nende laste käekäik ja haridustee. Selleks, et võimaldada noortel õppimisele keskenduda, tegutseb kõrvalhoones lastehoid.

Kõigis keskustes levib mobiilne internet, kuid noortel puudub ligipääs seadmetele ja internetile peamiselt majanduslikel põhjustel. Nutitelefonide kasutamise võimalus on noorte seas oluliselt suurem, kui ligipääs arvutitele. Umbes pooltel keskustes õppivatest noortest on võimalus nutitelefone kasutada läbi pereliikmete, naabrite või sõprade. Kuid puuduvad oskused – nii digilahenduste kasutamise oskused, kui ka internetis levivate ohtude vältimise oskused. Noored on kuulnud Internetis levivatest petuskeemidest, võltsuudistest, kontodesse sisse murdmisest, laste ärakasutamisest, pornograafiast jpm, kuid neil puudub arusaam, kuidas ohte vältida.

Õppevisiit ja vestlused noortega veensid meid taaskord, et globaalset digilõhet tuleb vähendada ning üks viis selleks on viia läbi digioskuste koolitusi. Mondo digipädevuste programm võiks avada West Nile piirkonna kutsekeskustes õppivatele noortele võimaluse saada osa internetist leitavatest teadmistest ning tööd ja igapäevast elu lihtsustavatest digilahendustest ilma milleta me oma elu Euroopas enam ettegi ei kujuta.

Mondo õppevisiit Norra Pagulasabi kutsekeskustesse toimus koostööprojekti raames, mida rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond. Eestis vahendab neid toetusi Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Mondo tegeleb aktiivselt uute rahastusvõimaluste otsimisega, et Mondo digipädevuste programm Norra Pagulasabi kutsekeskuste õpilastele kättesaadavaks muuta.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo viib koos Eesti haridusiduga Clanbeat uue vaimse tervise lahenduse Ukrainasse

27.06.24

Clanbeati lahenduse abil kaardistatakse Žõtomõri oblasti kooliperede vaimse heaolu seis, mis annab parema ülevaate sõja mõjust noorte ja kooli töötajate vaimsele heaolule, ning viib nad kokku just neile sobivaimate tugiteenustega. „Sõda on viinud Ukraina inimesed vaimse tervise kriisi, kus iga viienda ukrainlase seisund on keeruline. Me räägime ligi kümnest miljonist inimesest, kel tuleb lisaks muule
LOE EDASI
VAATA KÕIKI