15.05.23

Mondo aitab edendada Keenias innovatsiooni ja loomemajandust

Mondo digi- ja loomemajanduse koolitused annavad Keenia noortele praktilised oskused ja teadmised, et digi- ja loomemajanduse valdkonnas edukalt hakkama saada. Koostöös Finn Church Aidiga (FCA) läbi viidud projekt toetab nii Kenya 2030 tegevuskava, mille eesmärk on just innovatsiooni ja loomemajandussektorit arendada. 

Mondo ja FCA projekt koosnes digi- ja loomemajanduse koolitustest noortele, kellest suur osa oli naised ja erivajadusega noored. Kokku osales 250 noort. Koolitustele olid kutsutud oma eriala professionaalid ja ettevõtete esindajad noorte portfooliote ja töödega tutvuma. Esindajad olid igast valdkonnast – graafilise disaini, veebiarenduste, mängurakenduste loomise, muusika- ja videotootmise. Noored said näidata, mida nad olid koolitustel õppinud ning luua uusi kontakte. 

Ühel sellisel üritusel toodi välja, et vajadus nimetatud erialade ekspertide järgi Nairobis järjest kasvab. Paljud oma ala professionaalid pidid tunnistama, et ei ole varem midagi Mondo digipädevuste programmi sarnast Keenias kohanud. Samuti toodi välja, et antud oskusi on eksperdid pidanud ise omal käel õppima, mis näitab, kui varases arenguetapis loomemajandus on. Samal ajal on need valdkonnad väga vajalikud töökohtade loomiseks ja ka kultuuri arenemiseks ja toetamiseks. 

Enamik digipädevuse praktikantidest (84%) teatas, et kõige kasulikum oli nende jaoks nutitelefoni ja arvuti ABC moodul, millele järgnesid digitaalne ohutus (80%) ning Google’i tööriistad ja veebipõhine kohalolek (73%). Riigis, kus on palju ebakindlust on turvalisest interneti või digivahendite kasutamisest rääkimine alati eriti olulisel kohal. 

39 protsenti tagasisidele vastanud 195 noortest kinnitas, et teenis tänu omandatud oskustele tulu – 23% füüsilisest isikust ettevõtjana (või äritegevusena), 9% ametlikult töötades ja 7% praktikal. Levinud oskused, mida töötajad või ettevõtted kasutasid, olid Google’i tööriistade kasutamine (35%), väiksem osa aga video- ja fototöötlus (19%) ning digitaalne veebiturundus (15%).

Keenias on suur tööpuudus, mis jätkuvalt kasvab, samal ajal on šilling languses ja hinnad tõusevad. See paneb tööotsingul noored keerulisse olukorda. Kaug- või online-töö võimaluste otsimine ja leidmine on noorte seas eriti olulisele kohale tõusnud. 

Mondo töötab edasi selle nimel, et arendada digioskuseid nendes gruppides, mis muidu jäävad tähelepanuta. Tegutseme selle nimel, et projektid oleksid jätkusuutlikud ning kogukonnad, kellega koos töötame, tunneksid end jõustatult.

Projekti rahastab Rahvusvaheline Arengukoostöö Keskus – ESTDEV .

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo viib koos Eesti haridusiduga Clanbeat uue vaimse tervise lahenduse Ukrainasse

27.06.24

Clanbeati lahenduse abil kaardistatakse Žõtomõri oblasti kooliperede vaimse heaolu seis, mis annab parema ülevaate sõja mõjust noorte ja kooli töötajate vaimsele heaolule, ning viib nad kokku just neile sobivaimate tugiteenustega. „Sõda on viinud Ukraina inimesed vaimse tervise kriisi, kus iga viienda ukrainlase seisund on keeruline. Me räägime ligi kümnest miljonist inimesest, kel tuleb lisaks muule
LOE EDASI
VAATA KÕIKI