17.02.2021

Mondo ootab pakkumisi VR mängu loomiseks

MTÜ Mondo ootab hinnapakkumist rändeteemalise virtuaalreaalsus mängu tootmiseks. VR mängu luuakse EL rahastatud projekti „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil” raames. Tegemist on rändevaldkonda tutvustava teavitusprojektiga, mille eesmärk on avatum, kaasavam ja rahulikum suhtumine rändesse ja rändajatesse. Projekti viiakse ellu kaheksas Euroopa riigis (Eesti, Slovakkia, Tšehhi, Soome, Poola, Saksamaa, Läti, Leedu). Projekti peamine sihtgrupp on 15-35 aastased noored, sealhulgas noored ajakirjanikud ja noortega töötavad spetsialistid, näiteks õpetajad ja noorsootöötajad. Läbivalt kaasatakse projekti tegevustesse ka rändetaustaga noori.

Rändeteemalise VR mängu eesmärk on suurendada noorte teadlikkust rände ning levimuusika omavahelistest seostest. Tellija on väljatöötanud VR mängu üldkontseptsiooni (LISA 1) ning ootab pakkumisi kontseptsiooni arendamiseks ning VR mängu tootmiseks. VR mängu valmimise tähtaeg on 01.10.2021

 1. Tellitava töö kirjeldus (vt ka lisa 1)
  • VR mängu täpse kontseptsiooni väljatöötamine etteantud üldkontseptsiooni põhjal
  • VR mängu tootmine (sh 3d keskkondade loomine ja interaktsioonide arendamine)
  • VR mängus peab olema võimaldab ruumis ringi liikuda
  • VR mängu vaatamiseks ja interaktsioonide teostamiseks peab arendama intuitiivselt kasutatava rakenduse, kus vaatajad saavad ise VR mängu käivitada ja elamuses navigeerida.
  • Rakenduse loomine eesti-, inglise,- soome-, tšehhi- ja poola keeles (sh tõlke korraldamine). Palun tooge pakkumises välja tõlge eraldi igasse keelde.
  • Inglise ja eesti keelse mängu integreerimine kolme peaseadmesse (Oculus Quest) ja informatsiooni edastamine mängu  integreerimiseks Soome, Tšehhi ja Poola partneritele
 2. Nõudmised pakkujale
  • Pakkujal peab olema eelnev kogemus sarnaste töödega.
  • Pakkuja peab olema juriidiline isik. Palun tuua välja, et tegemist on Eestis registreeritud ettevõttega.
  • VR mängu valmimise tähtaeg on 01.10.2021
  • VR mängu ja käivitusrakenduse loomise eelduslik eelarve on maksimaalselt 38 000 (sisaldab KM-i) eurot.
 1. Pakkumuse sisu
  • VR mängu üldkontseptsiooni edasiarendus
  • Projekti elluviimise detailne tegevuskava ja planeeritud tegevuste kirjeldus.
  • VR elamuse (360-kraadi interaktiivne VR mäng) hinnapakkumine.
  • Projekti elluviimise meeskond ja nende varasemat kogemus interaktiivsete VR mängude loomisel.
  • Tootjafirma tutvustus ja varasemalt teostatud tööd (nii interaktiivsed 360 kraadi mängude loomine).
  • Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 05. märts 2021.a aadressile meelis@mondo.org.ee.
 2. Parima pakkuja väljaselgitamine
  • Parima pakkumise valimisel arvestatakse etteantud kontseptsiooni edasiarendust, kontseptsiooni elluviimise tegevuskava, planeeritud tegevuste kirjeldust, pakkuja eelnevat kogemust ning pakkumuse hinda.
 3. Lisainfo

Foto: JESHOOTS.COM Unsplash. 

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo toob kokku kliimateadlikud noored üle Euroopa

30.09.2022

30. septembril toimub Tallinnas, Erinevate Tubade Klubis noorteüritus Inspired!, mille peamiseks eesmärgiks on kliimaaktivismi mõjusaimate näidete jagamine noortelt noortele. Üritus toob kokku üle 100 huvilise enam kui kümnest riigist, Eestist Portugalini. Esinejate hulgas on näiteks Madis Vasser Eesti Rohelisest Liikumisest, Mira Kapfinger Stay Grounded organisatsioonist, tantsija ja artist Kelvin Akpaloo Iirimaalt jpt. Üritust modereerib keskkonnaaktivist
LOE EDASI