17.12.21

Mondo pakub Eesti koolidele VR elamusi

18. detsembril tähistatakse rahvusvahelist migrantide päeva. MTÜ Mondo kutsub Eesti koole rändeteemat käsitlema pakkudes selleks uudseid virtuaalreaalsus lahendusi. Maru VR Productionsi ja Mondo koostöös valminud VR film ja mäng on esimesed Eestis loodud rändeteemalised VR elamused.

Rändeteemaline VR film „Jagatud teekonnad“ annab vaatajale võimaluse minna külla kolmele erinevatest riikidest Eestisse sisserännanud välismaalasele. Film annab võimaluse mõista, kui erinevad võivad olla rände põhjused ning millega sisserändajad Eestis tegelevad. Filmi käigus saab esitada võõrustajatele küsimusi ning heita pilgu nende kodudele nii Eestis kui päritoluriikides.

Rändeteemalises VR mängus saab panna ennast proovile DJ-na ning õppida sealjuures tundma rände rolli erinevate muusikastiilide arengus. Mäng koosneb interaktiivsest muusikalauast ja kolmest stiliseeritud keskkonnast, mis kajastavad erinevaid rändega seotud kohti ja ajastuid. Elamuse peamine eesmärk on koguda erinevatest kohtadest ja ajastutest pärit erinevat muusikat ja panna nendest kokku uusi variatsioone.

„Läbi ajaloo on inimeste liikumine vorminud meie ühiskondi ning mõjutanud ka neid eluvaldkondi, mida esmapilgul rändega ei seostata. Noorte jaoks nii omane popmuusika on tegelikult sündinud tänu erinevatele rändevoogudele ning selle mõistmine aitab suurendada ka teadlikust rändest kui ühiskonna normaalsest osast,“ ütles Mondo rändeekspert Meelis Niine.

Eesti koolid saavad tellida virtuaalreaalsust rakendavaid rändeteemalisi töötubasid. Välja on töötatud ka tunnikavad järeltegevusteks.

Lisaks on Mondol koostöös saksa organisatsiooniga Migration Matters valminud värsked videod, mis käsitlevad peamisi väljakutseid, mida rändajad ise kogevad. Kuus erinevat videot sobivad koos õpilastega vaatamiseks ja arutamiseks.

Videote lühemad versioonid leiab siit ja pikemad versioonid siit.

Nii VR lahendused kui videod on toodetud projekti „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil” raames, mida kaasrahastavad  Euroopa Komisjon, Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest, Kultuuriministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Fotol: VR filmi üks peategelastest, Süüriast pärit Shorok.

Taustaks: 2020. aastal elas oma sünniriigist erinevas riigis üle 280 miljoni inimese. Kui rändajad moodustaksid eraldi riigi, jääks see oma rahvaarvult alla üksnes Hiinale (1,41 mld elanikku), Indiale (1,39 mld elanikku) ja USAle (329 mln elanikku). Ränne  mõjutab olulisel määral tänapäevaseid ühiskondi ja majandust. Turvalisel, korrapärasel ja seaduslikul rändel on suur potentsiaal vaesuse vähendamiseks ja teistegi kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks. Mondo töötab pagulaste ja siseriiklike põgenikega ning panustab nende toimetulekusse pagulaslaagrites ja asumites mitmetes maailma riikides (Uganda, Türgi, Jordaania, Liibanon, Ukraina). Eestis tegeleb Mondo  haridustöötajate, noorte ja laiema avalikkuse teadlikkuse tõstmisega globaalsetel teemadel.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo viib koos Eesti haridusiduga Clanbeat uue vaimse tervise lahenduse Ukrainasse

27.06.24

Clanbeati lahenduse abil kaardistatakse Žõtomõri oblasti kooliperede vaimse heaolu seis, mis annab parema ülevaate sõja mõjust noorte ja kooli töötajate vaimsele heaolule, ning viib nad kokku just neile sobivaimate tugiteenustega. „Sõda on viinud Ukraina inimesed vaimse tervise kriisi, kus iga viienda ukrainlase seisund on keeruline. Me räägime ligi kümnest miljonist inimesest, kel tuleb lisaks muule
LOE EDASI
VAATA KÕIKI