13.12.21

Mondo stipendium Afganistani migratsiooni uurimiseks

Mondo kuulutab välja ajakirjanikele ning ajakirjandustudengitele suunatud rahvusvahelise stipendiumikonkursi Afganistani migratsiooni uurimiseks. Kandideerida saavad kuni 35-aastased ajakirjanikud Eestist, Soomest, Tšehhist, Slovakkiast ja Poolast moodustades rahvusvahelisi uurimisgruppe. Ühe grupi suurus on minimaalselt kolm inimest kolmest erinevast riigist. Stipendiumivooru suurus on 5000 eurot. Toetus antakse ühele uurimisgrupile.

Talibani võimuletulek Afganistanis on viinud riigi humanitaarkatastroofi piirini ning toonud kaasa suurenenud väljarände naaberriikidesse. Stipendium võimaldab ajakirjanikel keskenduda Afganistani väljarände erinevatele tahkudele. Näiteks portreteerides juba Euroopas elavaid Afganistani inimesi ning keskendudes nende lõimumiskogemusele ja/või uurides, mida toovad rändevood kaasa Afganistani naaberriikidele.

Stipendiumid antakse välja projekti „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21. sajandil” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Eesti Vabariigi Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest. Projekti peamine eesmärk on toetada avatumat, kaasavamat ja teadlikumat suhtumist rändesse ja rändajatesse.

Uuringu tulemusena peab iga uurimisrühma liikme poolt ilmuma vähemalt kaks artiklit või muus formaadis meediasisu. Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 20. jaanuar 2022. Meediasisu peab valmima 6 kuu jooksul pärast stipendiumi eraldamist.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (inglise keeles):

–   uurimisgruppi kuuluvate ajakirjanike CV-d;

–   ühine motivatsioonikiri koos lühikontseptsiooniga teemakäsitlusest (max 1 A4) ja taotletava summa suurusega;

–   ülevaade kanalite kohta, kus plaanitakse valmiv meediasisu avaldada (väljaande/kanali nimi, lugejate/jälgijate arv). Kui uurimisgrupil on plaanis avaldada meediasisu rahvusvahelistes väljaannetes, siis need eraldi välja tuua.

Nõuded kandidaatidele:

–     stipendiume eraldatakse mitme riigi ajakirjanikest moodustatud töögruppidele;

–     eelistatud on töögrupid, kes soovivad lisaks riiklikule meediale avaldada ühisloomet rahvusvahelises meedias;

–     kandideerida saavad kuni 35-aastased ajakirjanikud või ajakirjandustudengid.    Rahvusvahelise töögrupi puhul peab sellele tingimusele vastama vähemalt üks tiimi liige igast riigiist;

–     kandideerijad peavad tagama toodetud meediasisu ilmumise oma riigi

meediaväljaannetes.

Huvitatutel palume saata vajalikud dokumendid 20. jaanuariks 2022 aadressil ave@mondo.org.ee.

Foto: Peeter Raudsik, 2015

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo otsib sotsiaalmeedia spetsialisti

23.05.24

Mondo otsib oma tiimi  sotsiaalmeedia spetsialisti, kelle peamiseks ülesandeks on Mondo sotsiaalmeedia kanalite haldamine ning sõnumite seadmine, et lood meie partnerkogukondadest jõuaksid laiema avalikkuseni. Sinu ülesandeks on luua ja toimetada sisu, analüüsida sotsiaalmeedia köögipoole andmeid ja suunata ning korraldada nende põhjal oma tööd. Samuti ootame vajadusel kaasamõtlemist ja panuse andmist Mondo kommunikatsioonitegevustes laiemalt ning kommunikatsioonijuhi
LOE EDASI
VAATA KÕIKI