10.04.12

MTÜ Mondo kutsub Aafrikasse!

MTÜ Mondo ootab aktiivseid inimesi vanuses 25+ kandideerima vabatahtlikuks meie partnerite juurde Ghanas ja Keenias. Vabatahtlik töö Mondo arengukoostöö projektide juures pakub ainulaadset arengumaa kogemust rohujuuretasandil.

Alates 2009. aastast on MTÜ Mondo loonud laste hariduse toetusprogrammi ja eetiliste kingituste süsteemi, mille abil saavad Eesti inimesed personaalselt tõsta oma teadlikkust ja vahetult osaleda arenguprojektides annetuste ja vabatahtlikkuse kaudu (vt mondo.org.ee ).

MTÜ Mondo toetab Ghanas ja Keenias vanemad kaotanud laste, HIV/AIDS orbude või erivajadustega laste haridust lasteaiast gümnaasiumini. Toetame ka väike-ettevõtlust soodustavate tegevuste abil lesknaiste ja puuetega inimeste iseseisvat toimetulekut. Vabatahtlike lähetamise eesmärgiks on süvendada kohaliku partneriga koostööd nimetatud projektide jätkuvaks elluviimiseks, hinnata käimasolevate tegevuste mõju sihtrühmadele ning Eestisse naasedes suurendada avalikkuse teadlikkust arengukoostööst ja selle positiivsest mõjust partnerriikides.

Keeniasse ootame inimest, kes:
– arendab kohalike naiste käsitööoskusi;
– juurutab kogukondlikke turunduslahendusi ja väike-ettevõtlust toetavaid tegevusi
– toetab kohalikku partnerit toetusprogrammis osalevate laste andmete korrastamisel

Ghanasse ootame kandideerima õpetajat, kes
– pakub kohalikele õpetajatele täiendkoolitust;
– annab noortele järeleaitamistunde;
– jätkab tööd juba loodud lugemisklubides ja toetusprogrammis osalevate lastega suhtlemisel

Mõlemal kohal on nõutav väga hea inglise keele oskus. Kasuks tuleb eelnev kogemus erinevate kultuuritaustadega inimestega töötamisel. Vabatahtlik peab olema algatusvõimeline, vastutustundlik ja iseseisev. Väga oluline on uue kultuuriga kohanemise võimekus ning soov järgida kohaliku kultuuri reegleid, isegi kui selleks tuleb ajutiselt loobuda oma tavapärastest harjumustest.

Vabatahtlike lähetamise projekt kestab märtsist 2012 kuni veebruarini 2013 EV Välisministeeriumi toel. Projekti raames saab vabatahtlikuks minna 3-5 kuiseks perioodiks kokku 4 inimest. Hetkel on üks vabatahtlik juba Ugandas. Keenia lähetus kestab augustist detsembrini; Ghana lähetus augustist novembrini. Vabatahtlike lähetamisega seotud põhikulud katab MTÜ Mondo. Aafrikast naastes on vabatahtlikul kohustus jagada 1-2 kuu jooksul oma kogemusi Eesti koolides ja avalikkusele.

Ootame CV-d ja max 1lk. pikkust motivatsioonikirja 1.maiks aadressile: vabatahtlikud[at]mondo.org.ee

Eelvaliku läbinud kandidaatidega toimuvad vestlused 14-18. mail Tallinnas, lõplik valik selgub 21. maiks. Lähetuseelsed kohustuslikud koolitused toimuvad mai lõpus, juunis ning augustis. 

Lisateave: Riina Laigo, vabatahtlikud[at]mondo.org.ee, tel. 56508921

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo toetab põgenikke mitmekülgselt nii Eestis kui partnerriikides

19.06.24

Tänasel rahvusvahelisel pagulaspäeval kutsume üles toetama neid, kes on pidanud põgenema oma kodust vägivalla või tagakiusamise eest.  ÜRO pagulasameti värske raporti järgi on nende inimeste arv kümne aastaga kahekordistunud, ulatudes tänavu 120 miljonini. Kusjuures 40% neist on lapsed ja noored, kelle jaoks see tähendab tihti ka haridustee katkemist. Põgenike arvu kasvatavad nii uued konfliktid kui
LOE EDASI
VAATA KÕIKI