PROJEKTID

Digitaalsed õpimärgid ja õiglasem maailmamajandus – maailmahariduse tõhustamine Eesti koolides

Projekti kestus: mai 2017 – aprill 2018

Projekti sihtgrupp: Eesti õpetajad, noorsootöötajad ja õpilased

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

Projekti eesmärgid:

Eesti õpilaste ja õpetajate seas on kasutusel töötav õpimärkide süsteem, uued maailma majandust, alternatiivseid majandusmudeleid ja majandusliku ebavõrdust käsitlevad õppematerjalid ja töötoad ning dokumentaalfilmid.

Projekti sihtrühm:

Õpilased, kes saavad võimaluse võtta aktiivne roll ühiskonnas ning korraldada filmiklubisid. Õpetajad, kelle panus saab õpimärkide näol tunnustatud, kellele pakutakse koolitusvõimalusi, uusi materjale ning võimalust olla kaasatud uute materjalide väljatöötamises ning mentori rollis oma õpilastele kestliku arnegu teemade käsitlemisel.

Projekti olulised tulemused on:

  • Dokumentaalfilmikogus on neli uut maailma majanduse teemalist filmi ning neid kasutatakse nii ainetundides kui ka filmiklubide linastustel.
  • Valminud on ning koolides kasutusel sõpruskoolide võrgustiku näitus.
  • Maailmakool.ee portaalis on üleval ning koolid kasutavad uusi digiülesandeid, maailma majanduse teemalist töötuba ning töölehti.
  • Koolides ja noortekeskustes toimuvad maailmapäevad jt teemapäevad.
  • Toimunud on õpilaskonkonkurss ning õpilane on osalenud auhinnareisil.
  • Toimunud on õpetajate süvaõppekursus ning Talvekool.

 

Projektijuht ja lisainfo:

Mai Aasjõe

mai.aasjoe@mondo.org.ee

5540459

 

 

TOETA LASTE HARIDUST

2016-2017 õppeaastal viis MTÜ Mondo Maailmahariduskeskus läbi

185 tundi

koolikülastusi ja töötube

Toetasime kokku

8 dokumentaalfilmiklubi tegevusi

üle Eesti

Päevikud

Uudised

Eesti aitab Helmandi provintsi keskhaiglat Afganistanis ligi 3 miljoniga

08.09.2008

Välisministeerium toetab Afganistani Helmandi provintsi keskhaiglale Bost Hospital meditsiinilise varustuse soetamist 2 943 213 krooniga. Projekti rahastatakse välisministeeriumi eelarvest arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest. Afganistan on üks maailma vaesemaid riike, mille ülesehituse õnnestumiseks on hädavajalik tihe koostöö ka meditsiinivaldkonnas. „Helmandi provintsi keskhaigla toetamine parandab arstiabi kättesaadavust sealsetele elanikele,” ütles välisminister Urmas Paet. Välisminister lisas, et
LOE EDASI