PROJEKTID

Digitaalsed õpimärgid ja õiglasem maailmamajandus – maailmahariduse tõhustamine Eesti koolides

Projekti kestus: mai 2017 – aprill 2018

Projekti sihtgrupp: Eesti õpetajad, noorsootöötajad ja õpilased

Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium

Projekti eesmärgid:

Eesti õpilaste ja õpetajate seas on kasutusel töötav õpimärkide süsteem, uued maailma majandust, alternatiivseid majandusmudeleid ja majandusliku ebavõrdust käsitlevad õppematerjalid ja töötoad ning dokumentaalfilmid.

Projekti sihtrühm:

Õpilased, kes saavad võimaluse võtta aktiivne roll ühiskonnas ning korraldada filmiklubisid. Õpetajad, kelle panus saab õpimärkide näol tunnustatud, kellele pakutakse koolitusvõimalusi, uusi materjale ning võimalust olla kaasatud uute materjalide väljatöötamises ning mentori rollis oma õpilastele kestliku arnegu teemade käsitlemisel.

Projekti olulised tulemused on:

  • Dokumentaalfilmikogus on neli uut maailma majanduse teemalist filmi ning neid kasutatakse nii ainetundides kui ka filmiklubide linastustel.
  • Valminud on ning koolides kasutusel sõpruskoolide võrgustiku näitus.
  • Maailmakool.ee portaalis on üleval ning koolid kasutavad uusi digiülesandeid, maailma majanduse teemalist töötuba ning töölehti.
  • Koolides ja noortekeskustes toimuvad maailmapäevad jt teemapäevad.
  • Toimunud on õpilaskonkonkurss ning õpilane on osalenud auhinnareisil.
  • Toimunud on õpetajate süvaõppekursus ning Talvekool.

 

Projektijuht ja lisainfo:

Mai Aasjõe

mai.aasjoe@mondo.org.ee

5540459

 

 

TOETA LASTE HARIDUST