PROJEKTID

Digivõimekuse edendamine Žõtomõri ja Tšernihivi oblastis

Projekti kestus: aprill 2024 – detsember 2025

Projekti rahastaja: ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Projekti eelarve: 305 445€

ÜRO Humanitaarasjade Koordinatsioonibüroo (OCHA) klastrite ja rahvusvaheliste abiorganisatsioonide analüüsid ning tagasiside õpetajatelt ütlevad, et igas sõjas vajab haridussüsteem lisatuge, et tagada lastele kvaliteetne ja ligipääsetav haridus. 

Tänases olukorras Ukrainas, kus suur osa õppetööst toimib veebis, puudub riigi õpetajatel võimalus saada struktureeritud digipädevuste koolitusi. Nad kasutavad enamasti vananenud õpetamismeetodeid, paljudel õpetajatel puuduvad põhilised veebiõppe läbiviimise oskused. Sõja tõttu on Ukraina haridusreformide toetamiseks mõeldud riigieelarve napp ning ükski rahvusvaheline rahastaja ei paku süsteemset lähenemist koolitöötajate haridustehnoloogiliste ja digioskuste arendamiseks, et muuta õppimine kaasavamaks.

Projekti eesmärk on tõsta Žõtomõri ja Tšernihivi oblasti õpetajate ja haridusametnike digivõimekust. Algatus on suunatud 14 omavalitsusele, kaasates kokku 60 kooli. Õpetajate koolitus toimub Training of Trainers (ToT) mudeli vormis, mis näeb ette 120 koolitaja väljaõpetamist ja jätkukoolituse läbiviimist nende 1200-le kolleegile. Vallaametnikele töötatakse välja uus pilootprogramm, et valmistada neist 28 ette uuenduslike haridusreformide edendamiseks.

Projektijuht:
Viktoria Iškina
viktoria.iskina@mondo.org.ee