PROJEKTID

Eesti Välisministeeriumi humanitaarabi eraldis UkrainaLE (2019)

Projekti kestus: aprill 2019 – jaanuar 2020
Rahastaja: Eesti Välisministeerium
Sihtgrupp: Ukraina sisepõgenikud ning konfliktiäärsed elanikud

Mondo töö Ida-Ukrainas keskendub sisepõgenikele ning konfliktiäärsetele elanikele. Jätkame tööd ebaseaduslikult kinnipeetute ning piinamisohvritega ja nende peredega. Teeme edasi koostööd medpunktidega, et võimalusel leida neile kõige vajalikumat aparatuuri ning vajadusel ka ravimeid. Seoses Mondo laialdasema tööga Luganski oblastis haridusasutusega jätkame koostööd haridusprogrammi koolidega (30 tk) eesmärgiga aidata neid järele õppimist soodustava õpikeskkonna loomistel ja tänapäevaste vahendite kasutamisel. Samuti sotsiaal-psühholoogilised tegevused kontrolljoonele vahetus läheduses elavatele lastele on üks meie töö prioriteetidest. Mondol on ka hea koostöö kunstnik Jarõna Iloga, kellega viime läbi kunstiteraapiaid kriisipiirkonna lastele ning naistele. Lisaks koolitab Jarõna Ilo ka koolipsühholooge kasutama kunstiteraapia võtteid igapäevaselt oma töös. Samuti kaasame kogemusnõustajat Immanuel Volkonskit töös raskustesse sattunud inimestega. Mondo kohalik partner Ukrainas on VostokSOS.

Humanitaarabi Mondo