PROJEKTID

Jätkusuutliku toimetuleku nimel: jätkuprojekt naisettevõtluse edendamiseks Mondo sihtriikides Aafrikas

Projekti kestus: juuli 2017 – detsember 2018
Projekti rahastaja: Eesti Välisministeerium
Sihtgrupp: loodud käsitöö-, ettevõtlus- ja põllumajandusühistud, nendes töötavad naised ja kohalikud kogukonnad Ghanas, Keenias ja Ugandas.

Selle projektiga jätkame Keenia ja Ghana maapiirkondade naiste ning Uganda erivajadustega inimeste iseseisva toimetuleku ja tööhõive suurendamist läbi ühistulise ettevõtluse. Projektitegevused on otsene edasiarendus 2014–2015 aastatel loodud ettevõtlusprogrammile, mille raames rajati Ghanasse sheavõi tootmiskeskus ja korvipunumisühistu, Keeniasse põllumajandus- ja õmblusühistu ning Ugandasse töökoda-pood. Projekt võimestab loodud põllumajandus- ja käsitööühistuid täiendavate vahendite, oskuskoolituste ja uute liikmete kaasamise abil, toetades seejuures nii kohalikule turule kui ekspordile suunatud arendustegevust ja võrgustikutööd. Projekti tulemusena on ühistud suurendanud oma liikmeskonda, toodangu mahtu ja kvaliteeti ning liiguvad iseseisva majandamise suunas

 

Lisainfo:
Riina Kuusik-Rajasaar

 

 

 

TOETA NAISTEFONDI

Eesti küla naised Ghanas Mondo