Naistefond

Mondo Naistefond on naiste ettevõtluse ja toimetuleku edendamiseks Mondo sihtriikides.

Mitmete Mondo sihtriikide maapiirkondade naistel puuduvad oskused ja teadmised, kuidas majanduslikult peret ülal pidada. Mondo on viinud läbi ettevõtlus- ja põllumajanduskoolitusi naistele Keenias Shianda külas ja arendanud shea-või ja korvide tootmist Ghanas Kongo külas. Samuti oleme mõlemas riigis aidanud luua ühistuid, mis loovad suuremad võimalused naistel sissetulekut teenida. Ka Uganda pealinnas Kampalas oleme aidanud puuetega naistel luua oma väikese õmblusettevõtte, mille edendamist jätkuvalt toetame. Afganistanis oleme pakkunud naistele inglise keele ja arvutikoolitusi ning täiendõpet ämmaemandatele. Gruusias toetame Samegrelo piirkonna ainsa naiste varjupaiga toimimist.

Koolitused ja ühistud tagavad naistele suurema sissetuleku, mis omakorda tagab peredele majandusliku iseseisvuse, toiduga kindlustatuse ja hariduse lastele.

Naised, kes endale ise sissetulekut ei suuda teenida, saavad toimetulekutoetust näiteks kitsede näol. Kits ja selle pojad pakuvad tuge raskemateks aegadeks, mil pereliikmete haigla- või koolitasude katmine nõuab väljaminekuid. Siis saab looma edasi müüa.

Toeta püsivalt

Toeta ühekordselt

Mondo saab oma tegevusi ellu viia vaid tugevate kohalike partnerite toetusel. Selle video peategelased ongi meie partnerorganisatsioonide ägedad naised. Aastate jooksul on Mondo Naistefond mõjutanud rohkem kui 2500 naise elu ja toimetulekut Ghanas, Keenias, Ugandas, Afganistanis ja Gruusias.