Naistefond

MTÜ Mondo Naistefond on naiste ettevõtluse ja toimetuleku edendamiseks Mondo sihtriikides.

 

Mitmete Mondo sihtriikide maapiirkondade naistel puuduvad oskused ja teadmised, kuidas majanduslikult peret ülal pidada. Mondo on viinud läbi ettevõtlus- ja põllumajanduskoolitusi naistele Keenias Shianda külas ja arendanud shea-või ja korvide tootmist Ghanas Kongo külas. Samuti oleme mõlemas riigis aidanud luua ühistuid, mis loovad suuremad võimalused naistel sissetulekut teenida. Ka Uganda pealinnas Kampalas oleme aidanud puuetega naistel luua oma väikese õmblusettevõtte, mille edendamist jätkuvalt toetame. Afganistanis oleme pakkunud naistele inglise keele ja arvutikoolitusi ning täiendõpet ämmaemandatele.

 

Koolitused ja ühistud tagavad naistele suurema sissetuleku, mis omakorda tagab peredele majandusliku iseseisvuse, toiduga kindlustatuse ja hariduse lastele.

 

Naised, kes endale ise sissetulekut ei suuda teenida, saavad toimetulekutoetust näiteks kitsede näol. Kits ja selle pojad pakuvad tuge raskemateks aegadeks, mil pereliikmete haigla- või koolitasude katmine nõuab väljaminekuid. Siis saab looma edasi müüa.

Toeta püsivalt

Toeta ühekordselt

Night Nalwoga Mondo Kampala Disabled Initiatives mondo ghana

Night Nalwoga (35) jäi lapsena lastehalvatuse tõttu ratastooli. Nightile meeldib väga Mondo abil loodud õmblustöökojas Kampala Disabled Initiatives töötada, sest õhkkond hea ning on tunne, et “tehakse oma asja”. Night ütleb, et koos töötamise kaudu on naised õppinud toetama ja usaldama teineteist, tegema kõvasti tööd ja olema iseseisvamad.

Nongtaaba tootmiskeskus annab

200–300 naisele

Ghanas võimaluse teenida sissetulekut

Aastatel 2014-2015 jagasime

300 GHANA naisele

kitse, mis parandab nende toimetulekut

Õmblustöökoda Uganda pealinnas annab

5 ratastoolis naisele

võimaluse teenida sissetulekut