PROJEKTID

Keenia ja Uganda õpetajate digivõimekuse tõstmine

Projekti kestus: aprill 2024 – märts 2025

Projekti rahastaja: ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Projekti partnerid: Uganda Haridus- ja Spordiministeerium, Canon Apolo õpetajate kolledž, The Center for International Voluntary Service (CIVS Kenya), Keenias koolid ja kohalik omavalitsus

Projekti maht: 107335€

Nii Keenia kui Uganda riiklik suund hariduses tõstab oluliseks digiõppe, ent kummaski riigis ei jõua jõupingutused õpetajate digioskuste tõstmiseks suure osani riigist. Eriti tugevalt jäävad kõrvale just maapiirkonnad ehk kohad, mis on niigi majanduslikult kehvemal järjel.

Mondo digivõimekuse programmi raames välja arendatud ja mitmes riigis, nende seas ka Ugandas, rakendatud koolitusprogramm annab õpetajatele vajalikud oskused ja julguse digivahendeid kasutada ning oma õpilasteni viia.

Projekti eesmärk ongi tugevdada Uganda ja Keenia riigikoole arendades õpetajaharidust ning eriti just nende digipädevusi. Projekt „Keenia ja Uganda haridussüsteemi toetamine riigikoolide haridustöötajate digioskuste arendamise kaudu” viiakse ellu koostöös Uganda Haridus- ja Spordiministeeriumi, Keenia Haridusministeeriumi, kohalike omavalitsuste, koolide ning partnerorganisatsioonidega. 

Ugandas laiendatakse Mondo digipädevuste koolitusprogrammi Põhja-Ugandast Lääne-Ugandasse, kus õpetajaharidust õpetavad töötajad saavad vajalikud digioskused tulevaste õpetajate koolitamiseks. Keenias keskendutakse kompetentsipõhise õppekava rakendamisele, laiendades Mondo digipädevuste koolitusalgatusi Kakuma pagulaslaagrist Lääne-Keeniasse. Otsesed kasusaajad Keenias ja Ugandas on rohkem kui 400 haridusspetsialisti, sealhulgas algkooliõpetajad ja õpetajate kolledžites õppijad. 

Projekti käigus tugevneb ka Eesti, Keenia ja Uganda vaheline koostöö õpetajakoolituste ning digipädevuste arendamise valdkondades, jagades Eesti parimaid praktikaid.

Soodustades koostööd ja teadmiste vahetamist, loob projekt uusi võimalusi, tugevdab haridussüsteemi ning edendab üleüldist digitaalset kirjaoskust Keenias ja Ugandas.

Projektijuht:
Hanna-Marta Lunge
hanna@mondo.org.ee