PROJEKTID

Keskkonnaõigluse konverents

Projekti kestus: oktoober 2024 – juuni 2025

Projekti rahastaja: ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Projekti partnerid: Keskkonnaõiguse Keskus

Projekti maht: 78 029€

Mondo 16 tegevusaasta jooksul on üha murettekitavamaks probleemiks tõusnud kliimamuutustest tingitud ekstreemsed ilmastikuolud meie partnerkogukondades. Nii on muutused vihmamustrites Ugandas või üha tugevamad tormid ja äkkvihmad Gruusias halvendanud tugevalt juba niigi vähemate võimalustega kogukondade hakkamasaamist. Lisaks mõjutavad kliimamuutustest tingitud probleemid keskkonda ka laiemalt, jõudes erosiooni, liigirikkuse, puhta vee kättesaadavuse ja paljude teiste probleemideni. 

Kui keskmise ugandalase süsinikujalajälg on 0,1 tonni, siis näiteks keskmisel eestlasel oli see aastal 2022 lausa 78 korda suurem ehk 7,8 tonni inimese kohta. See tõstatab eetilise ja poliitilise teema keskkonnamuutustes – keskkonnaõigluse. Kes vastutab ja kannab kulud, kui kannatavad kõige enam need, kelle enda kliimajalajälg on kõige väiksem?

Keskkonnaõiglusele pühenduva konverentsi ning sellega seotud eel- ja järeltegevuste kaudu tõuseb keskkonna- ja kliimateemade teadlikkus Eesti ühiskonnas ning tugevneb võrgustumine huvigruppide vahel. Rahvusvahelise konverentsi korraldamine loob soodsad võimalused erinevate teemast huvitatud sihtrühmade kohtumiseks ja uuteks koostöödeks.

Projektijuht:
Egle Küngas
egle@mondo.org.ee