PROJEKTID

Kliimakool: inspireeriv ja hariv kaardimäng õpetajatele ning noortele

Projekti kestus: juuni 2023 – oktoober 2024

Projekti rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Projekti partnerid: The Center for Citizenship Education (CCE), Climate Call

Kliimamuutused on maailma kõige enim ohustavam probleem, leiavad eurooplased viimase Eurobaromeetri järgi. Sama sõnumit on juba aastakümneid edastanud ka teadlased, ent jätkusuutlikke lahendusi selle pidurdamiseks ei ole. Vastupidiselt, nii Eestis, Poolas kui Rootsis on vastu võetud poliitilisi otsuseid, mis aeglustavad seni tehtud pingutusi. Eestis ja Poolas puudub ka riiklikes õppekavades ja -materjalides piisav info kliimamuutuste põhjustest, tagajärgedest ja võimalikest lahendustest. Samas on teema õpetamiseks kompleksne ning seda ei õpetata piisavalt ka õpetajatele endile.

Suurendamaks õpetajate, õpilaste ja laiemalt ühiskonna teadlikkust kliimamuutustest ja kaasnevatest teemadest, tuuakse projekti käigus õpetajateni lihtsalt kasutatavad ning mängulised õppevahendid. Peamise õppevahendina tõlgitakse eesti, vene ja poola keelde Kliimakooli kaardimängu ning luuakse toetavad tunnikavad, mida 2., 3. ja 4. kooliastme õpetajad ning selles vanuses noortega töötavad noorsootöötajad saavad õppetöös kasutada.

Kliimakooli mängu abil saavad õpilased tundma õppida oma igapäevaste tegevuste süsinikujalajälge ning nendest teadmistest lähtudes teha keskkonnasäästlikumaid valikuid. Projekti käigus koolitatakse haridustöötajaid, et nad saaksid kaardimängu ja teisi kliimamuutuste teemalisi õppevahendeid kasutada ning viiakse ellu veebipõhine rahvusvaheline noorte kliimatöötuba.

Loe Kliimakooli kaardimängust maailmakool.ee veebist, hoia silm peal koolitustel või osta mäng.

Projektijuht:
Mari Jõgiste
mari.jogiste@mondo.org.ee