PROJEKTID

maailmaharidus – teadlik tegutsemine õiglase, kestliku ja rahumeelse ühiskonna nimel

Projekti kestus: märts 2023 – detsember 2023

Projekti rahastaja: ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus

Projekti partnerid: Peipsi Koostöö Keskus, Shokkin Group Estonia

Projekti eesmärk on Eesti laste ja noorte teadlikkuse tõstmine globaalse õigluse, kliimaõigluse ning vastastikuse sõltuvuse teemadel suurendades seeläbi noorte isiklikku vastutustunnet ning teadvustatud käitumist globaalsete kodanikena. Selle saavutamiseks jätkab Mondo maailmahariduslike koolituste ja uuenduslike õppematerjalide arendamist ja pakkumist koolidele, lasteaedadele, noortekeskustele ning teistele haridusasutustele üle Eesti.

Uuenduslike õppematerjalidena töötame välja globaalse ebavõrdsuse temaatikat käsitleva põgenemismängu koostöös noorteorganisatsiooni Shokkin Groupiga ning rollimängu formaadi koostöös Peipsi Koostöö Keskusega. Valminud metoodikaid tutvustame haridustöötajatele koolituste ning suvekoolide raames ning julgustame koole, noortekeskusi ning teisi haridusasutusi omavahelises koostöös korraldama globaalse ebavõrdsuse teemadele keskenduvaid maailmapäevi või -nädalaid. Kevadel korraldame traditsioonilise maailmahariduse seminari, et vahetada valdkonnaga seotud kogemusi, häid praktikaid ja tutvustada uusi valminud materjale erinevatelt maailmaharidusega tegelevatelt organisatsioonidelt.

Tutvu ka Mondo Maailmakooli tegevuste ja materjalidega.

Projektijuht:

Maria Sakarias
maria@mondo.org.ee