PROJEKTID

Maailmahariduse õpiringid

Projekti kestus: detsember 2022 – juuni 2025

Projekti rahastaja: Euroopa Liit (Erasmus+ programm)

Projekti partnerid: Humanitas, ARPOK, Anthropolis

Mondo Maailmakooli tegevuste eesmärk on toetada koole, õpetajaid, noorsootöötajaid ja noori globaalsete teemade käsitlemisel läbi maailmahariduse. Maailmaharidus jagab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. See on õppimisprotsess, mis võimaldab meil jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni.

Projekti eesmärk on maailmahariduse ning selle meetodite tutvustamine laiemale õpetajate kogukonnale. Partnerriikides Eestis, Sloveenias, Ungaris ja Tšehhis kutsutakse ellu maailmahariduse õpiringid, mis pakuvad õpetajatele võimalust regulaarselt toimuvate kohtumiste käigus end kurssi viia nii maailmahariduse teoreetiliste aluste kui ka praktiliste meetoditega. 

Maailmahariduse õpiringide formaat tõi projekti juhtpartnerile, Sloveenia organisatsioonile Humanitas 2018. aastal GENE (Global Education Network Europe) innovatsiooni auhinna (GENE Global Education Innovation Award). Samuti antakse projekti jooksul välja kogumik uuenduslikest maailmahariduse meetoditest, mida partnerorganisatsioonid on õpiringidest testinud ja kasutusele võtnud.

Rohkem infot on maailmakool.ee portaalis.

Projektijuht:
Mari Jõgiste
mari.jogiste@mondo.org.ee