PROJEKTID

MTÜ Mondo võimekuse tõstmine digihariduse andjana

Projekti nimi: Norra Pagulasabi ja MTÜ Mondo võimekuse tõstmine digihariduse andjana noortele kriisiolukorras

Projekti kestus: 15.03.2020-14.03.2021

Projekti rahastaja: EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Projekti sihtgrupp: pagulasnoored Ugandas ja Etioopias

Projekti eesmärgis on alustada koostööd Norra Pagulasabiga ja vahetada nendega kogemusi kriisipiirkondade digihariduse valdkonnas. MTÜ Mondo on välja töötanud spetsiaalse pagulasnoortele suunatud digioskuste kursuse, mida oleme edukalt piloteerinud Jordaanias, Liibanonis, Süürias ja Ugandas. Norra Pagulasabi on üks juhtivaid rahvusvahelisi abiorganisatsioone, kellel on haavatavas olukorras olevatele noortele (kes elavad kriisipiirkonnas või äärmises vaesuses) suunatud programmid käivitatud 21 riigis. Neil on strateegiline huvi ja valmisolek kaasata haridusprogrammidesse enam digilahendusi, kuna tänaste kriiside ettearvamatus ja keerukus on muutnud traditsioonilised haridusprogrammid ebaadekvaatseks. Digilahendustel põhinevad programmid nõuavad vähem inimressurssi ja rahastust.

Projekti jooksul toimuvad MTÜ Mondo õppevisiidid Norra Pagulasabi Uganda ja Etioopia haridusprogrammide juurde, et kaardistada sealsed vajadused MTÜ Mondo väljatöötatud digikursuse rakendamiseks ning vahetada kogemusi tegevuste mõju hindamise osas. Uganda ja Etioopia on Aafrika suurimad pagulasi vastuvõtvad riigid. Lisaks kaardistatakse koostöös Norra Pagulasabi peakontoriga võimalused tulevaseks koostööks pagulasnoortele suunatud digihariduse valdkonnas globaalselt.

Lisainfo:

Projektijuht Siisi Saetalu

siisi@mondo.org.ee