PROJEKTID

MTÜ Mondo võimekuse tõstmine digihariduse andjana

Projekti nimi: Norra Pagulasabi ja MTÜ Mondo võimekuse tõstmine digihariduse andjana noortele kriisiolukorras

Projekti kestus: 15.03.2020-14.06.2021

Projekti rahastaja: EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Projekti sihtgrupp: pagulasnoored Ugandas ja Etioopias

Projekti eesmärgiks on alustada koostööd Norra Pagulasabiga ja vahetada nendega kogemusi kriisipiirkondade digihariduse valdkonnas. MTÜ Mondo on välja töötanud spetsiaalse pagulasnoortele suunatud digioskuste kursuse, mida oleme edukalt piloteerinud Jordaanias, Liibanonis, Süürias ja Ugandas. Norra Pagulasabi on üks juhtivaid rahvusvahelisi abiorganisatsioone, kellel on haavatavas olukorras olevatele noortele (kes elavad kriisipiirkonnas või äärmises vaesuses) suunatud programmid käivitatud 21 riigis. Neil on strateegiline huvi ja valmisolek kaasata haridusprogrammidesse enam digilahendusi, kuna tänaste kriiside ettearvamatus ja keerukus on muutnud traditsioonilised haridusprogrammid ebaadekvaatseks. Digilahendustel põhinevad programmid nõuavad vähem inimressurssi ja rahastust.

Projekti jooksul toimuvad MTÜ Mondo õppevisiidid Norra Pagulasabi Uganda ja Etioopia haridusprogrammide juurde, et kaardistada sealsed vajadused MTÜ Mondo väljatöötatud digikursuse rakendamiseks ning vahetada kogemusi tegevuste mõju hindamise osas. Uganda ja Etioopia on Aafrika suurimad pagulasi vastuvõtvad riigid. Lisaks kaardistatakse koostöös Norra Pagulasabi peakontoriga võimalused tulevaseks koostööks pagulasnoortele suunatud digihariduse valdkonnas globaalselt.

 

Juuli 2020

Covid-19 pandeemia tõttu maailmas pole õppevisiidid Ugandasse ja Etioopiasse saanud veel toimuda. Uganda ametlik Covid-19 statistika on võrreldes muu maailmaga suhteliselt positiivne, kuid lennujaam ja piirid on suletud ning gruppides õppetöö, sh ka arvutiõppe kursused keelatud. Etioopia lennujaam on avatud, kuid Covid 19 positiivsete arv endiselt kasvutrendis. Alates juunist kinnitatid Covid-19 saabumine Etioopias pagulaslaagritesse ning juuli keskel kinnitati Gambella piirkonnas, kuhu õppevisiit planeerime, iga päev ligi 200 uut positiivset juhtu.

Oleme töötanud koostöös Norra Pagulasabi peakontori, Uganda ja Etioopia kontoritega, et koguda kokku infot toimivate arvutiõppe või digiõppe programmide kohta ning üldiselt Norra Pagulasabi strateegiate kohta noorte suunal. Läbi nende dokumentide on Mondo saanud tutvuda distantsilt sihtriikide programmide ja olukorraga, oodates võimalust õppevisiidid ellu viia.

 

Oktoober 2020
Seoses Covid-19 pandeemia piirangute leevendamisega sai edukalt toimuda Mondo töötajate õppevisiit Norra Pagulasabi Põhja-Uganda pagulasasumite kutsekeskustesse ja harukontoritesse. Loe visiidi kohta Mondo blogist.

 

Veebruar 2021
Toimub projekti teine õppevisiit Norra Pagulasabi noorteprogrammide juurde Etioopias. Mondo töötajad Siisi Saetalu ja Janika Tamm külastavad pagulasnoortele suunatud programme Assosa, Gambela ja Addis Ababa piirkondades.
Covid-19 pandeemia tõttu pikendatakse projekti 3 kuud, 2021 aasta 14. juunini.

 

Lisainfo:

Projektijuht Siisi Saetalu

siisi@mondo.org.ee