PROJEKTID

NoPlanetB

Projekti kestus: jaanuar 2024 – detsember 2027

Projekti rahastaja: Euroopa Komisjon, DEAR programm

Projekti partnerid: PUNTO-SUD (Itaalia, juhtpartner), ACTED (Prantsusmaa), AMI (Portugal), FAMSI (Hispaania), HBAid (Ungari), Fairtrade Polska (Poola), Finep (Saksamaa)

Projekti maht Eestis: 403 559 € (kogumaht 6,6 miljonit €)

Maailmas on palju piirkondi, kus kliimamuutuste mõju on juba praegu jõudnud kriitilise piirini. Mondo üks tegevussuundadest on maailmahariduse kaudu jagada Eestis teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad meie igapäevaelu siin ning kuidas igaüks meist saab tegutseda jätkusuutliku maailma nimel. 

NoPlanetB projekti tegevustega võimestab Mondo väiksemaid ja keskmise suurusega organisatsioone Eestis ning julgustab neid lahendama kliimamuutustest tulenevaid globaalseid väljakutseid kohalikul tasandil. Eesmärk on kaasata eelkõige 15 – 35-aastaseid noori ja inimesi, kelle teadlikkus ja huvi keskkonna- ning kliimateemadest on madal. 

Nelja aasta jooksul korraldab Mondo rahastusvoore, kus oma uuenduslikele teaduspõhistele mudelitele saavad toetust taotleda kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes ei pruugi omada otsest juurdepääsu Euroopa Liidu rahastusele. Julgustame organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste vahelist koostööd ning noorteorganisatsioone oma ideede esitamisel toetusvoorudes. 

Projekti „NoPlanetB: Bridging science and society to foster inclusive transition strategies” kaudu suurendame Eesti elanikkonna teadlikkust kliimakriisist ning toetame nende positiivset suhtumist Euroopa Liidu ja Eesti arengukoostöö tegevustesse kliimamuutustega toimetulekul.

Vaata ka Mondo kliimaõigluse tegevusi siin ja tutvu keskkonnateemaliste õppematerjalidega maailmakool.ee.

Projektijuht:

Demy Landson
demy.landson@mondo.org.ee