PROJEKTID

Rahuharidus Euroopas

Projekti kestus: september 2023 – august 2026

Projekti rahastaja: Erasmus+ (Soome Riiklik Agentuur)

Projekti partnerid: XAMK (ehk Kagu-Soome rakenduskõrgkool), Soome Rahuhariduse Instituut, BEST (Austria), GYIÖT (Ungari), Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK)

Sõda Ukrainas tuletab taaskord meelde, et rahu loomise ja hoidmise ülesannet tuleb kanda kõikidel põlvkondadel. Väga oluline on siin uue põlvkonna toetamisel just noorsootöötajate roll. 

Projekti “Peace4Europe” jooksul pakume noorsootöötajatele Eestis, Soomes, Austrias ja Ungaris vajalikku tuge ning tööriistu rahuhariduse põhimõtete rakendamiseks mitteformaalses hariduses, et toetada nende igapäevatööd noortega. 

Projekti raames arendame materjalide kogumiku “Noorsootöötaja kui rahuharija”, mis toetab noorsootööga tegelevaid organisatsioone ja noorsootöötajaid rahuhariduse rakendamisel oma igapäevases töös. Kogumiku välja töötamiseks kogume noorsootöötajatelt nende kogemusi juba toimivate praktikate ja väljakutsete kohta.

Rahuharidus on oluline osa maailmaharidusest. Vaata Mondo maailmahariduslikke tegevusi maailmakool.ee portaalist. 

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Soome Riikliku Haridusagentuuri seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega Soome Riiklik Haridusagentuur nende eest ei vastuta.

Projektikoordinaator:

Meelike Terasmaa
meelike@mondo.org.ee