Haridustegevused ja naiste jõustamine Ghanas

Mondo suunab oma arengukoostöö tegevused Põhja-Ghana ühte vaesemasse piirkonda – Kongo külla Nabdami vallas Upper East maakonnas. Just siit said alguse kõik Mondo arengukoostööprojektid Aafrikas.

Laste toetusprogramm ja sõpruskoolid

  • Alates 2009. aastast toetab Mondo piirkonna majanduslikult raskes olukorras olevaid lapsi põhi- ja gümnaasiumihariduse omandamisel, aitab tõsta kohalike koolide haridustaset ja koolikeskkonna kvaliteeti. Laste toetusprogramm töötab ainult Eesti era-annetajate toel – igal aastal läheb Mondo Tarkusefondi kogutud annetuste abil Nabdami piirkonnas kooli ca 120-130 põhikoolilast ja ca 40 keskkoolilast. Mondo peab laste ja toetajate andmebaasi ja vahendab sõpruskoolide suhteid Eesti ja Nabdami piirkonna koolide vahel.
  • Alates 2015. aastast teeme tihedamat koostööd Ghana haridusametiga Nabdami piirkonnas. Koolid esitavad Mondole oma vajadused, mis varieeruvad kooli elektriga varustamisest, päikesepaneelidest ja arvutitest koolimööbli, õpikute ja koolilõuna pakkumiseni. 14 maapiirkonna kooli on saanud toetusi, mis aitavad parandada nii õpetamise kui õppimise kvaliteeti. Kasvanud õpilaste arvu tõttu on suurim puudus matemaatika ja inglise keele õpikutest – Mondo toel on neid jagatud juba üle 1000 eksemplari kaheksale kohalikule koolile.

Vabatahtlikud

  • Kongo külas tuntakse eestlasi hästi. Küla arengusse on mitmete aastate jooksul panustanud paljud Eesti ekspertvabatahtlikud: disainerid ja ärikonsultandid, et edendada  naiste ettevõtlust; õpetajad, et jälgida Mondo toetusprogrammis osalevate laste käekäiku ja pakkuda kohalikele kolleegidele täiendusõpet; meditsiiniõed ja ämmaemandad, et toetada kohalike kliinikute tööd ja korraldada koolides hügieeni ja seksuaaltervise teemalisi loenguid.
  • Alates 2018. aastast lähetab Mondo piirkonda EU AID Volunteers programmi vabatahtlikke,, kes jätkavad tööd hariduse ja kogukonna arengu sh naiste ettevõtluse ja tervishoiu valdkonnas. Tänu Euroopa vabatahtlikele erialaekspertidele areneb Kongo külas IT-hariduse keskus ja paranevad kohalike kliinikute terviseteenused.

Kogukonnaprojektid

  • 2015. aastat võib pidada murranguliseks Mondo tegemistes Kongo külas. Kui selle ajani toetasid meie tegevusi eelkõige eraannetajad, siis 2015-2018 aastatel saime Eesti arengukoostöö vahendite abil luua kohalikele naistele ettevõtlusühistud ja pakkuda sadadele naistele oskuskoolitusi. Kongo külas tegutseb nüüd 30 naisele tööd pakkuv Yen Pang Basket Weavers korvipunumisühistu ja Nongtaaba Shea Processors tootmiskeskus, milles saab sheavõi tootmisega sissetulekut teenida kuni 300 naist. Tootmisprotsess on läbinud kontrolli ja saanud sertifikaadi, mis võimaldab toodangut müüa ka rahvusvahelisel turul.
  • Korvipunujatel on maja, kus käiakse koos punumas, hoitakse kõrrevarusid ja valminud korve. Keskmiselt punuvad naised 1000 korvi aastas. Sheavõi tootmiskeskuse juurde on rajatud ka puukool, mis võimaldab naistel kasvatada istikuid ja tõsta seeläbi kohalike inimeste keskkonnateadlikkust. Mõlemad ühistud on varustatud elektriga ja päikesepaneeliga, mis elektrikatkestuse ajal hädavajalikud. 2019. aastaks on mõlemil ühistul võimekus pakkuda tooteid lisaks Mondole ka teistele välisklientidele, mis tõstab naiste majanduslikku iseseisvust ja toimetulekut.

5800km_koolini_banner