Haridustegevused ja naiste jõustamine 
Ghanas

Mondo arengukoostöö tegevus on keskendunud Põhja-Ghana ühte vaesemasse piirkonda – Kongo külla Nabdami vallas Upper Easti maakonnas. Eestlasi tuntakse külas hästi, sest Mondo tegutseb seal juba kuuendat aastat. Küla arengusse panustasid paljud Eesti ekspertidest vabatahtlikud: disainerid Triin Kordemets ja Anne-Liis Leht töötasid naiste ettevõtluse arendamisega; õpetajad Karolin Mäe ja Mai Mikkelsaar jälgisid Mondo toetusprogrammis osalevate laste käekäiku ja pakkusid kohalike koolide õpetajatele täiendusõpet; meditsiiniõed Rita Vartiainen ja Maarja Kuslapuu ning ämmaemandad Minni-Triin Kasemets ja Evelyn Põldsaar toetasid kohalike kliinikute tööd ning korraldasid koolides hügieeni ja seksuaaltervise teemalisi loenguid.

2015. aastat võib pidada murranguliseks Mondo tegemistes Kongo külas. Teist aastat järjest saime toetust Eesti arengukoostöö vahenditest, mis aitas kaasa meie seniste tegevuste mõju ja jätkusuutlikkusele. Eesmärk luua shea-või tootmiskeskus ja saada shea-või tootmisele sertifikaat, mis kinnitab tootmise vastavust nõuetele ja võimaldab toodangut müüa ka rahvusvahelisele turule, sai täidetud.

Korvid on maavarade kõrval Põhja-Ghana suurim ekspordiartikkel; hinnanguliselt on piirkonnas 5000 punujat, kes valmistavad Bolga korvide nime all maailmas laialt tuntud punutisi. Paar aastat tagasi oli Kongo külas vaid käputäis head punujat. Nüüd on Mondo abil saanud Kongo küla naised võimaluse õppida uusi mudeleid ja mustreid ning parandada punumise kvaliteeti. Tulemuseks on Yen Pang Basket Weaversi nimeline ühistu, kuhu lisaks Monicale kuulub veel kakskümmend kohalikku naist. Hea punumisoskus võimaldab naistel teenida väikepõllumajanduse kõrvalt lisasissetulekut. Eriti oluline on see kuival perioodil novembrist maini, kus põllupidamist ei toimu ja toidulaud on napp. Sama tähtis kui korvipunumisest saadav sissetulek on kohalikele naistele ka ühistuline tegevus, mis õpetab neile vastutust ja isemajandamist. Ühistul Yen Pang Basket Weavers on Mondo abil renoveeritud majake, kus hoitakse kõrrevarusid ja valminud korve ning kus käiakse koos tööd tegemas.

2014–2015. aastatel pakkusime Põhja-Ghana Nabdami 14 maapiirkonna koolile toetusi, mis aitaksid parandada nii õpetamise kui ka õppimise kvaliteeti. 2015. aasta vajadused kaardistasime Ghana Nabdami piirkonna haridusametiga. Koolid esitasid Mondole oma vajadused, mis varieerusid kooli elektriga varustamisest, päike- sepaneelidest, arvutitest koolimööbli, õpikute ja koolilõuna pakkumiseni. Nabdami piirkonnas on kasvanud viimastel aastatel vajadus põhikooli viimaste klasside järele (junior high schooli tase – 7.–9. klassid). Alates 2013. aastast on kogukonnad avanud neli uut kooli olemasolevate põhikoolide juurde. Sellised koolid on küll esitatud registreerimiseks riiklikus haridusametis, mis võimaldaks neil taotleda pearaha, kuid siiani pole taotlusi veel menetletud. Näiteks Zua Junior High School on avatud juba kolmandat aastat, kus kuni Mondo toetuseni õpetati aineid ilma aineõpikuteta. Juba registreeritud koolides on samuti suurenenud õpilaste arv, kuid senini pole teavet uuendatud ning koolid saavad õpikuid ikka 2012. aasta statistika põhjal. Suurim puudus on matemaatika ja inglise keele õpikutest – üle 900 eksemplari jagati Mondo toel kaheksale kohalikule koolile.

Jagasime

900 õpikut

8 koolile Ghanas

Mondolt sai tuge

14 kooli

Nabdami piirkonnas.

Päevikud

Uudised

Eesti aitab Helmandi provintsi keskhaiglat Afganistanis ligi 3 miljoniga

08.09.2008

Välisministeerium toetab Afganistani Helmandi provintsi keskhaiglale Bost Hospital meditsiinilise varustuse soetamist 2 943 213 krooniga. Projekti rahastatakse välisministeeriumi eelarvest arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest. Afganistan on üks maailma vaesemaid riike, mille ülesehituse õnnestumiseks on hädavajalik tihe koostöö ka meditsiinivaldkonnas. „Helmandi provintsi keskhaigla toetamine parandab arstiabi kättesaadavust sealsetele elanikele,” ütles välisminister Urmas Paet. Välisminister lisas, et
LOE EDASI