Mondo alustas Jeemenis 2014. aastal arengukoostööga. Seoses 2015. aastal puhkenud kodusõjaga oleme täna võtnud suuna humanitaarabi jagamisele.

Mondo partner Jeemenis on Youth Leadership Development Foundation. 18-aastase ajalooga organisatsioon on varasematest arengukoostöötegevustest edasi liikunud kiireloomuliste kriisileevendustegevusteni, pakkudes suurtele rahvusvahelistele partneritele nagu OCHA jt vajalikku kanalit toiduabi jagamiseks kõige haavatavamas olukorras elavatele leibkondadele ning tegeledes samaaegselt ka laste ja naiste õiguste kaitsega. 

Jeemen on Araabia riikide hulgas üks vaesemaid ning seisab silmitsi paljude erinevate arenguprobleemidega. Naiste ja meeste ligipääs majanduslikele, sotsiaalsetele ja poliitilistele võimalustele on väga ebavõrdne. 

Mondo on seni peamiselt tegelenud tüdrukute lapsabielude ennetamisega, tüdrukute õiguste kaitsega ja nende haridusvõimaluste suurendamisega. Selleks pakkusime koos kohapealse partneriga erinevaid koolitusi, stipendiume õpilastele ja toetusi riskirühma peredele. Varajane abiellumine, kirjaoskamatus ja koolist väljalangemine on omavahel tihedalt seotud ning on otseses seoses ka naiste tulevase elukvaliteedi, nende laste ellujäämuse ning haridustasemega. Need faktorid omakorda mõjutavad otseselt riigi stabiilsust. Mondo eesmärgiks on olnud tütarlastel sellest ringist välja murda.

2015. aastal Jeemenis lahvatanud kodusõda on jätnud suurema osa elanikkonnast näljahäda äärele. Jeemeni kriis on täna kõige akuutsem kriis maailmas, kus vajavad UNICEFI andmetel humanitaarabi 22 miljonit inimest ehk 80% kogu elanikkonnast. Mondo partnerorganisatsioon Youth Leadership Development Foundation ehk YLDF lähtub oma töös rahvusvahelises humanitaarabiklastris kokku lepitud reeglitest ja soovitustest, pakkudes igale leibkonnale toiduabi minimaalselt 6 kuu vältel. Toiduabi koosneb nisujahust, õlist, ubadest, suhkrust ja jodeeritud soolast. Ühe 7-liikmelise leibkonna igakuisest vajadusest katab toiduabikomplekt 80%.

Meie tegevusi rahastavad Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest ning eraannetajad läbi Mondo Kriisifondi.

Humanitaarabi Mondo