Mondo alustas arenguabi andmist Jeemenis 2014. aastal.

Jeemen on Araabia riikide hulgas üks vaesemaid ning seisab silmitsi paljude erinevate arenguprobleemidega. Naiste ja meeste ligipääs majanduslikele, sotsiaalsetele ja poliitilistele võimalustele on väga ebavõrdne. 2015. aastal Jeemenis lahvatanud kodusõda on jätnud suurema osa elanikkonnast näljahäda äärele. Jeemeni kriis on täna kõige akuutsem kriis maailmas, kus vajavad UNICEFI andmetel humanitaarabi 22 miljonit inimest ehk 80% kogu elanikkonnast.

 

Mondo on peamiselt tegelenud tüdrukute lapsabielude ennetamisega, tüdrukute õiguste kaitsega ja nende haridusvõimaluste suurendamisega. Selleks pakkusime erinevaid koolitusi, stipendiume õpilastele ja toetusi riskirühma peredele.  Piirkondades, kus elab meie tegevuste sihtrühm, on varajase abiellumise protsent kõrge: tütarlaste koolist väljalangemise põhjustab 20% juhtudest varane abiellumine. 12-18-aastased tüdrukud peavad koolist lahkuma ning abielluma, mis muudab nad tihti ka koduvägivalla ohvriteks. Ka täielikus vaesuses elavate perede osakaal on neis piirkondades kõrge. Varajane abiellumine, kirjaoskamatus ja koolist väljalangemine on omavahel tihedalt seotud. Mondo aitab tütarlastel sellest ringist välja murda.

Meie tegevusi rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 

Mondo partner Jeemenis on Youth Leadership and Development Foundation.

Organisatsioon on varasematest arengukoostöötegevustest edasi liikunud kiireloomuliste kriisileevendustegevusteni, pakkudes suurtele rahvusvahelistele partneritele nagu OCHA jt vajalikku kanalit toiduabi jagamiseks kõige haavatavamas olukorras elavatele leibkondadele ning tegeledes samaaegselt ka laste ja naiste õiguste kaitsega.