11.02.22

Anneta Ukraina kriisipiirkonna inimeste toetuseks

Eesti Pagulasabi, Mondo ja Ukraina Kultuurikeskus kutsuvad üles toetama inimesi, kes elavad Ukraina rindelähedastes asulates jätkuvalt kehvades tingimustes. Kampaania “Ukraina heaks!” käigus kogutud raha eest osutatakse kohapeal vajaduspõhist abi vaesuse leevendamiseks, ebakindlates oludes elamisega toimetulekuks ja koolide aitamiseks.

“Esimest korda korraldasime annetuste kogumise kampaania 2014. aasta sügisel, kui sõjategevus Ida-Ukrainas oli veel väga värske. Nüüd, seitse ja pool aastat hiljem, kui relvakonflikt näitab taas eskaleerumise märke, pole ka kohapealne abivajadus kuhugi kadunud. Eesti Pagulasabi töö Ukrainas pole kõigi nende aastate jooksul kordagi lõppenud ning me oleme rindelähedastes asulates elavaid inimesi mitmekülgselt toetanud, näiteks andes talve üleelamise toetusi, aidates rinde lähedale elama jäänud eakaid ning toetades vähekindlustatud perede lapsi koolitee alustamisel,“ sõnas Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson.

ÜRO hinnangul vajab kestva relvakonflikti ja Covid-19 pandeemia koosmõjul Ida-Ukrainas humanitaarabi 2,9 miljonit inimest. Piirkonda on elama jäänud peamiselt inimesed, kellel pole kuhugi mujale minna; tühjenevates asulates tekkinud tööpuudus on loonud laialdase vaesuse olukorra, kus toetust igapäevaseks toimetulekuks vajab suurem osa kohalejäänutest. Vajadus on ka psühhosotsiaalse toe järele, et ebakindlate oludega toime tulla.

“Ukraina kriisipiirkond elab pidevas häireseisundis. Lisaks käimasolevale konfliktile on sealseid elanikke väga tugevalt mõjutanud ka Covid-19 pandeemia. Seega räägime me inimestest, kes peavad toime tulema mitme kriisiga korraga, omamata selleks peaaegu mitte mingeid vahendeid. Mondo pikaajaline töö kriisipiirkonnas on meile näidanud, et psühhosotsiaalne tugi on võrdselt oluline ainelise toe pakkumisega,” ütles Mondo Ukraina suuna juht Veronika Svištš.

Lisaks avalikule kampaaniale otsustas Eesti välisministeerium täna eraldada Mondole ja Eesti Pagulasabile kokku 60 000 eurot vajaduspõhise humanitaarabi pakkumiseks kohapeal, koostöös Ukraina kohalike organisatsioonide ja sotsiaaltöötajatega.

“Ukraina heaks!” on kolme Eesti vabaühenduse algatus Ukraina rindelähedaste elanike ja teiste haavatavate gruppide abistamiseks. Kampaania kodulehelt (http://www.ukrainaheaks.ee/) leiab MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskuse tegevused, fotomaterjali ja annetuskontod. Lähem info tegevuste kohta on leitav ka kampaania Facebooki lehelt (https://www.facebook.com/ukrainaheaks).

Foto: Vostok SOS

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo vabatahtlikud jagavad Tartu Tudengipäevadel oma lugusid

19.04.24

Tartu Tudengipäevadel 27. aprillil jagavad kolm Mondo vabatahtlikku oma lugusid lähetustelt Ghanas, Keenias ja Ugandas. Kolme tunni jooksul kuuleme Eve, Saile ja Marteni tööst käsitööliste, IT klassi või kohalike organisatsioonidega. Sündmus on kõigile tasuta, ent palume registreeruda siin. Üritus toimub eesti- ja ingliskeelsetes jututubades, kus iga vabatahtlik võtab huvilised endaga rändama läbi põnevate lugude kogukonnast.
LOE EDASI
VAATA KÕIKI