19.06.24

Mondo toetab põgenikke mitmekülgselt nii Eestis kui partnerriikides

Tänasel rahvusvahelisel pagulaspäeval kutsume üles toetama neid, kes on pidanud põgenema oma kodust vägivalla või tagakiusamise eest. 

ÜRO pagulasameti värske raporti järgi on nende inimeste arv kümne aastaga kahekordistunud, ulatudes tänavu 120 miljonini. Kusjuures 40% neist on lapsed ja noored, kelle jaoks see tähendab tihti ka haridustee katkemist. Põgenike arvu kasvatavad nii uued konfliktid kui ka pikaajalised lahendamata kriisid. 

Näiteks on Mondo partnerriigis Birmas pärast sõjaväelist riigipööret ja sellele järgnenud vägivalla tõttu oma kodust pidanud lahkuma 1.3 miljonit inimest. Mondo toetatud õpilaskodus Namlanis elab üle 180 õpilase, kuigi maja on mõeldud 90-le. Juunis alanud uuel õppeaastal annab meie partnerorganisatsioon CRED omalt poolt kõik, et keerulistes oludes õpilasi vastu võtta ja haridust edasi anda. 

Maailma suurim sunniviisilise ümberasumise kriis on endiselt Süürias, kus nii riigis kui väljapool seda on sunniviisiliselt ümber asunud 13.8 miljonit inimest. Jätkame Süüria pagulaste toetamist Liibanonis ja Türgis, et neil oleksid oskused oma toimetuleku kasvatamiseks. 

Alates Ukrainas alanud täiemahulisest sõjast on riigis 3.7 miljonit sisepõgenikku ning 6 miljonit pagulast. Mondo toetab järjest enam ka põgenike kohanemist Eestis. Toetame läbi Mondo Ukraina Akadeemia just õpetajate kohanemist, pakume põgenikele digipädevuste koolitusi ja tasuta väga olulist vaimse tervise tuge.

Eesti haridussüsteemiga kohanemise toetamiseks algatasime Mondo Ukraina Akadeemia (MUA) – see on kogukonna ja koolitusprogramm, milles osaleb regulaarselt umbes 25 Ukraina õpetajat ning mis koondab sotsiaalmeedias mitusada haridustöötajat. Programm toetab Ukraina õpetajate kohanemist Eesti tööturuga ning loob kontakte ka Eesti haridustöötajatega.

Põgenike edukas kohanemine Eesti ühiskonnas sõltub oluliselt suhtlusest kohalike elanikega.

Paraku näitavad Eesti Lõimumismonitooringud läbi aastate, et uued Eesti elanikud suhtlevad Eesti püsielanikega enamasti tööl või koolis, vähem vaba aega veetes. Selle kitsaskoha ületamiseks ja kontaktide soodustamiseks toob Mondo inimesi kokku süüa tehes, maalides või näiteks läbi muusika

Mondo kaudu saad toetada põgenikke annetusega Mondo veebis ja Ma armastan aidata keskkonnas.

Foto: Õpilased Mondo partnerorganisatsiooni CRED koolis Birmas.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo viib koos Eesti haridusiduga Clanbeat uue vaimse tervise lahenduse Ukrainasse

27.06.24

Clanbeati lahenduse abil kaardistatakse Žõtomõri oblasti kooliperede vaimse heaolu seis, mis annab parema ülevaate sõja mõjust noorte ja kooli töötajate vaimsele heaolule, ning viib nad kokku just neile sobivaimate tugiteenustega. „Sõda on viinud Ukraina inimesed vaimse tervise kriisi, kus iga viienda ukrainlase seisund on keeruline. Me räägime ligi kümnest miljonist inimesest, kel tuleb lisaks muule
LOE EDASI
VAATA KÕIKI