19.02.13

Comix4 = koomiksid võrdsuse heaks (15. november 2012 – 15. november 2014)

Rahastab Euroopa Liit – Euroopa Õigusküsimsute Peadirektoraat 2012

EESMÄRK: Projekti üldine eesmärk on rassismivastase kultuuridevahelise dialoogi toetamine Euroopas. Projekt tuleneb vajadusest arendada Euroopa ühiskonda, mis põhineb põhiõiguste austamisel ja võtlemisel rassismi, ksenofoobia ja muu sedalaadi sallimatuse vastu. See vajadus on nüüd veelgi pakilisem tänu Euroopa laienemisele ning võtmerollile migratsiooni sihtkohana nii Euroopa-väliste kui kogukondlike rändevoogude puhul. Selle saavutamiseks on kõige väärtuslikum viis kultuuridevahelist mõistmist ja dialoogi soodustada. Projekti konkreetne eesmärk on rassismi, kultuuridevahelise dialoogi ja migratsiooniga seonduva teadlikkuse tõstmine ning diskussiooni suurendamine noorte inimeste seas Itaalias, Bulgaarias, Eestis, Rumeenias ja Lätis. 

PARTNERLUS: Africa e Mediterraneo (juhtpartner); Mondo on esimene arengukoostööle keskenduv mittetulundusühing Eestis; Workshop for Civic Initiatives Foundation (WCIF) on loodud eesmärgiga saada peamiseks ekspertiisiallikaks kodanikuühenduste arendamisel, samuti jätkusuutliku arengu ja sõltumatu rahastamise allikaks kodanikuinitsiatiividele, mis seonduvad sotsiaalse õigluse, kogukonna arendamise ja osalusega Bulgaarias; Rumeenia MTÜ ARCA eesmärk on kaitsta põgenike ja immigrantide põhiõigusi ja tõsta teadlikkust nendest. Nende eesmärgiks on ka soodustada kultuuridevahelist suhtlemist immigrantide ja Rumeenia ühiskonna vahel. Läti ühendus Grafiskie stāsti (Graafilised lood) avaldab rahvusvahelist koomiksiantoloogiat kuš!. Selle eesmärk on koomiksiultuuri Lätis tutvustada ja koomiksikunsti üle maailma levitada.

TEGEVUSED:

  •  “1° Euroopa auhind sisserändaja taustaga autorile parima seniavaldamata koomiksi eest” saab olema esimene võistlus Euroopas, mis kaasab sisserändaja taustaga kunstnikke. Auhinnale saavad kandideerida kõik kunstnikud 27 Euroopa Liidu riigist, kellel on sisserändaja taust. Auhinnal on 3 kategooriat: rassismivastane võitlus, rändelood ja stereotüübid. Hindamine toimub kahes osas: žürii auhind ning publikuauhind, mis kaasab kodanikke ning mis otsustatakse veebilehe vaatajate häälte põhjal. Kokku on 6 auhinda, igaüks väärtuses 1000€. (2013. aasta jaanuarist 2013. aasta septembrini).
  • Interaktiivne veebileht, mille liikmeks kunstnikud peavad hakkama, et kandideerida auhinnale ja oma töid näidata. Koomiksid pannakse veebilehele üles ning veebilehte külastavad inimesed saavad oma lemmiku poolt hääletada. Veebileht on üleval itaalia-, rumeenia-, bulgaaria- eesti-, inglis-, prantsus-, saksa-, hispaania- ja lätikeelsena, et jõuda suurema publikuni (valmib alates 2013. aasta veebruarist/märtsist).
  • Kataloog “1° Euroopa auhind sisserändaja taustaga autorile parima seniavaldamata koomiksi eest”. 80-leheküljeline kataloog sisaldab võidutöid ning teisi kõige sisukamaid koomikseid. Katalooge trükitakse 9000 tükki 9-s erinevas keeles (1000 eksemplari igas keeles): itaalia, rumeenia, bulgaaria, eesti, inglise, prantsuse, saksa, hispaania ja läti. (jaanuaris 2014).
  • “Koomiksikäsiraamat” mitteformaalse hariduse loomingulisteks töötubadeks. 32- leheküljeline käsiraamat on suunatud 15- kuni 25-aastastele noortele. See sisaldab tööriistu ja metodoloogiaid koomiksitöötubade tarbeks. See võimaldab kultuuritegelastele ja noortel inimestel töötada koomikseid kasutades teemadega nagu rassismivastane võitlus, võitlus diskrimineerimise ning ksenofoobia vastu ja levitada tolerantsust ning võrdust. See tõlgitakse 9sse keelde (itaalia, rumeenia, bulgaaria, eesti, inglise, prantsuse, saksa, hispaania ja läti) ja trükitakse 5000 eksemplaris. (jaanuaris 2014)
  • Rändnäitus kõige sisukamate koomiksitega võistluselt “1° Euroopa auhind sisserändaja taustaga autorile parima seniavaldamata koomiksi eest”. Näitus koostatakse koomiksitest, mis kogutakse võistluse käigus (40 paneeli suuruses 70×100). Materjal pannakse üles vastavalt kolmele auhinnakategooriale (rassismivastane võitlus, rändelood ja stereotüübid). Näituse sünopsis tõlgitakse üheksasse keelde (itaalia, rumeenia, bulgaaria, eesti, inglise, prantsuse, saksa, hispaania ja läti), et see oleks suurema hulga Euroopa publiku jaoks vabalt loetav. Näitus on üleval viies riigis, igaühes ühe kuu vältel (igas partnerriigis 1 kuu): Itaalia, Bulgaaria, Rumeenia, Eesti ja Läti. Näitus pannakse üles kultuurikeskustesse, raamatukogudesse ja/või noortekeskustesse. (alates 2014. aasta veebruarist 2014. aasta oktoobrini).
  • Koomiksitöötoad toimuvad mitteformaalse hariduse keskustes nagu kultuurikeskused, raamatukogud ja/või festivalid, noortekeskused jne. (eelistatavalt näitusepaigas). Igas partnerriigis toimub 2 töötuba. Ajaliselt on nad seotud näitusega. Üks auhinnavõitja ja üks kultuuridevaheline saadik viivad töötoa läbi. Esimene töötuba toimub näituse esimesel nädalal ja teine kolmandal nädalalal. See ajakava võimaldab noorte osalejate parimaid töötubade tulemusi neljandal nädalal presenteerida. Iga töötuba koosneb neljast; iga kohtumise ajal saavad kultuuridevahelised saadikud viia läbi didaktilisi ja loomingulisi tegevusi, mille ineraktiivne lähenemine julgustab noorte osalemist ja uute kunstiteoste loomist. (alates 2014. aasta veebruarist 2014. aasta oktoobrini)

Projektijuht: Diana Tamm,  diana@mondo.org.ee

Euroopa Liidu programmi “Põhiõigused ja kodakondsus” toel

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo lõi Ukraina sisepõgenikele talveks paremad majutustingimused

26.03.24

Mondo renoveeris ja pakkus talvitumisabi kümnele majutuskeskusele Ida-Ukrainas, kus elavad sajad kodudest lahkuma sunnitud sisepõgenikud. Turvalised ja soojad keskused aitavad neil talve üle elada ning loovad paremad eeldused toimetulekuks. Toeta Mondo kaudu Ukrainat annetusega siin või ulata abikäsi Ukrainale heateokingitusena. Liudmyla Ivanivna on viimased aasta aega elanud Harkivi majutuskeskuse toas number 403. “See ei olnud
LOE EDASI
VAATA KÕIKI