07.10.20

Eesti ja Afganistani ämmaemandad päästavad koos elusid

7. oktoobril alustab Mondo koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga järjekordset e-lahendustel põhinevat täienduskoolitust Afganistanis. Järgneva seitsme kuu vältel tulevad Badakhstani provintsi* keskusse Fayzabadi 30 ämmaemandust õppivat või juba praktiseerivat ämmaemandat, kes Tallinna Tervishoiukõrgkooli lektorite ja tudengitest mentorite abiga lahendavad e-õppes erinevaid terviseküsimusi.

Ämmaemanduse teenuse kättesaadavus on Afganistanis piirkonniti äärmiselt ebaühtlane, linnade ja haiglate keskne. Selles valguses on määrava tähtsusega maapiirkondades toimetavate ämmaemandate ettevalmistus. Koolituse eesmärgiks on tõsta Afganistani ämmaemandate pädevusi kogukonna terviseedendajatena, aidata kohalikul elanikkonnal paremini toime tulla tervisekriisides ning neid ennetada. Koolitusel osalejad jaotuvad omakorda kaheks, kellest osa hakkab andma tervisekasvatuslikke loenguid koolitüdrukutele, teine pool pakub loodaval nõuandeliinil tervisealaseid konsultatsioone kohalikule elanikkonnale.

Koolitusele registreerunud 23-aastane Razma ootab selle algust väga. “Juba väikese tüdrukuna tahtsin ma saada ämmaemandaks, sest olen lapsest saati näinud, kui palju probleeme toob kaasa ilma ämmaemanda toetuseta sünnitamine. Meie provintsis on kahjuks surmajuhtumid sünnitusel tavalised. Loodan sellelt koolituselt õppida, kuidas käituda pandeemia ja kriisi korral, et seegi vähene arstiabi, mis meie naistele kättesaadav on, ei katkeks täielikult. Tunnen, et kogukonna ämmaemandana on mul suur vastutus hoida naiste tervist,” ütles ta.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisehariduse keskuse juhataja Silja Mets-Oja sõnul on iga koolituse planeerimine suur au ja ühtlasi põnev väljakutse. “Nelja aasta jooksul, korraldades ja planeerides erinevaid koolitusi Afganistani provintsides, oleme õppinud, kui oluline on märgata ja mõista Afganistani ämmaemandate muret oma kogukonna naiste tervise üle. Sellest aspektist lähtuvalt püüame koolituse jooksul leida koos osalejatega parimaid lahendusi, kuidas on neil endil võimalik toetada kogukonna naiste tervist ning mida nad ämmaemandatena ise saavad teha. Usun, et enamus ämmaemandaid, kes on varasematel aastatel koolituse läbinud, on saanud juurde teadmisi ja enesekindlust naiste terviseprobleemide nõustamisel.”

Lisaks täna algavale e-koolitusele jätkab Mondo Ida-Afganistanis Nangarhari provintsis Fatima Zahra tütarlastekooli õppetöö toetamist. Tagasipöörduvate sõjapõgenike lastele mõeldud kooli on Eesti panustanud juba kaheksa aastat. Suurem osa koolis käivatest tüdrukutest ja nende perekondadest elab *Farm Hada sisepõgenike laagris, kus Mondo viis kevadel läbi olukorra analüüsi.

Projekti vedava Riina Kuusik-Rajasaar sõnul ilmnes palju erinevaid puudujääke. “Analüüs tõi välja, et laagri elanikel puudub juurdepääs igasugusele arstiabile, terviseteadlikkus kehvades sanitaartingimustes on äärmiselt napp ja teismelised tüdrukud ei tea midagi naiseks kasvamisest või emadusest. Vajaduste kaardistamine tõi välja ka puhta joogivee puuduse, lapstööjõu kasutamise, koolihariduse piiramise tüdrukutele ja laialdase erivajadustega inimeste diskrimineerimise,” ütles ta.

Sellest kooliaastast töötab Mondo toel Fatima Zahra kooli juures naistearst. Arst mõõdab iga koolipäeva alguses õpilaste kehatemperatuuri, võtab kolmel päeval nädalas vastu pagulaslaagris elavaid naisi, jälgib inimeste tervislikku seisundit ja suunab nad vajadusel haiglasse. Naistearst on korraldanud mitmeid Covid-19 pandeemia teadlikkuse seminare ja jaganud üle 50 hügieenipaki teismelistele tüdrukutele ja naistele.

Mondo tegevusi Afganistanis rahastavad Eesti Välisministeerium arengukoostöö vahenditest ning eraannetajad. Järgneval kahel aastal on plaanis koolitada veel vähemalt 60 ämmaemandat kohalikeks tervisedendajateks Balkhi ja Baghlani provintsis.

VAATA KÕIKI UUDISEID

Mondo viib koos Eesti haridusiduga Clanbeat uue vaimse tervise lahenduse Ukrainasse

27.06.24

Clanbeati lahenduse abil kaardistatakse Žõtomõri oblasti kooliperede vaimse heaolu seis, mis annab parema ülevaate sõja mõjust noorte ja kooli töötajate vaimsele heaolule, ning viib nad kokku just neile sobivaimate tugiteenustega. „Sõda on viinud Ukraina inimesed vaimse tervise kriisi, kus iga viienda ukrainlase seisund on keeruline. Me räägime ligi kümnest miljonist inimesest, kel tuleb lisaks muule
LOE EDASI
VAATA KÕIKI